انجمن پژوهشی حوزه علمیه الزهراء سلام الله علیها سطح 3 خواهران تبریز
 
 


بهمن 1396
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

جستجو
رتبه
 • رتبه کشوری دیروز: 85
 • رتبه مدرسه دیروز: 1
 • رتبه کشوری 5 روز گذشته: 177
 • رتبه مدرسه 5 روز گذشته: 1
 • رتبه کشوری 90 روز گذشته: 565
 • رتبه مدرسه 90 روز گذشته: 1

  

 

حضرت زینب س

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: مراسم ها و مناسبت ها  لینک ثابت
[سه شنبه 1396-11-03] [ 09:17:00 ق.ظ ]
القاب حضرت زینب سلام الله علیها

 

عالمه غير معلمه : داناى نياموخته

فهمة غير مفهمه : فهميده بى آموزگار كعبة الرزايا: قبله رنجها.

نائبة الزهراء: جانشين و نماينده حضرت زهرا (س)

نائبة الحسين : جانشين و نماينده حضرت حسين (ع)

مليكة الدنيا: ملكه جان ، شهبانوى گيتى

عقيلة النساء: خردمند بانوان .

عديلة الخامس من اهل الكساء: همتاى پنجمين نفر از اهل كساء.

شريكة الشهيد: انباز شهيد.

كفيلة السجاد: سرپرست حضرت سجاد.

ناموس رواق العظمه : ناموس حريم عظمت و كبريايى .

سية العقائل : بانوى بانوان خردمند.

سر ابيها: راز پدرش على (ع)

سلالة الولاية : فشرده و خلاصه و چكيده ولايت .

وليدة الفصاحة : زاده شيوا سخنى .

شقيقة الحسن : دلسوز و غمخوار حضرت حسن (ع).

عقيلى خدر الرسالة : خردمند پرده نشينان رسالت .

بليغة : سخنور رسا.

فصيحة : سخنور گويا.

صديقة الصغرى : راستگوى كوچك (در مقابل صديقه كبرى ).

الموثقة : بانوى مورد اطمينان .

عقيلة الطالبين : بانوى خردمند از خاندان حضرت ابوطالب (و در بين طالبيان ).

الفاضلة : بانوى با فضيلت .

الكاملة : بانوى تام و كامل .

عابدة آل على : پارساى خاندان على

عقلية الوحى : بانوى خردمند وحى

شمسة قلادة الجلالة : خورشيد منظومه بزرگوارى و شكوه .

نجمة سماء النبالة : ستاره آسمان شرف و كرامت .

المعصومة الصغرى : پاك و مطهره كوچك .

قرينة النوائب : همدم و همراه ناگوارى ها.

محبوبة المصطفى : مورد محبت و محبوب حضرت رسول (ص).

قرة عين المرتضى : نور چشم حضرت على (ع).

صابرة محتسبة : پايدارى كننده به حساب خداوند براى خداوند.

عقيلة النبوة : بانوى خردمند پيامبرى .

ربة خدر القدس : پرونده پرده نشينان پاكى و تقديس .

قبلة البرايا: كعبه آفريدگان .

رضيعة الوحى : كسى كه از  وحى شير مكيده است .

باب حطة الخطايا: دروازه آمرزش گناهان .

حفرة على و فاطمه : مركز جمع آورى دوستى و محبت على (ع) و فاطمه (س).

ربيعة الفضل : پيش زاده فضيلت و برترى .

بطلة كربلاء: قهرمان كربلا.

عظيمة بلواها: بانويى كه امتحانش بس بزرگ بود.

عقلية القريش : بانوى خردمند از قريش .

الباكية : بانوى گريان .

سليلة الزهراء: چكيده و خلاصه حضرت زهرا (س).

امنية الله : امانت دار الهى .

آية من آيات الله : نشانى از نشانه هاى خداوند.

مظلومة و حيدة : ستمديده بى كس .

http://old.aviny.com/occasion/ahlebeit/bastegan/zeinab/veladat/88/Zendeginameh.aspx

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: مراسم ها و مناسبت ها  لینک ثابت
 [ 09:04:00 ق.ظ ]
موضوع سیر مطالعاتی: علوم قرآنی

منبع مطالعاتی: تاریخ قرآن آیت الله معرفت

تاریخ تشکیل جلسه: 96/07/26

محدوده بحث: نزول قرآن

استاد محترم: جناب آقای دکتر مهدوی

تعداد اعضاء: 7 نفر

 

چکیده:

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: سیرمطالعاتی تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
[یکشنبه 1396-11-01] [ 01:44:00 ب.ظ ]
موضوع سیر مطالعاتی: علوم قرآنی

منبع مطالعاتی: علوم قرآنی آیت الله معرفت

تاریخ تشکیل جلسه: 96/09/08

محدوده بحث: نزول قرآن

استاد محترم: حجه الإسلام و المسلمین جناب آقای دکتر همزبان

تعداد اعضاء: 7 نفر
 
 

چکیده بحث

صحف حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما السلام به صورت لوح یکجا نازل شده است در اینجا اشکال کرده اند که چرا قرآن یکجا نازل نمی شود؟ در پاسخ به آن آیه نازل شد که برای حفظ و نگهداری قرآن از تحریفی به صورت تدریجی نازل شده است.

نظرات مختلف در مورد نزول قرآن:

آغاز نزول تدریجی از همان زمان بعثت

نظر مورد قبول: مفهوم باطنی و کل محتوای قرآن بر قلب پیامبر ص به صورت یکجا نازل شده است. برخی ها می گویند پیامبر اکرم ص از ابتدای تولد نبوت داشته و به دین خود عمل می کرده است اما ظاهر قضیه از 27 رجب رسالت یافت و بعد از سه سال دعوت مخفیانه، به دعوت علنی مأموریت یافت و بحث نزول قرآن علنی شد. بر اساس اصول شب قدر از ابتدای خلقت بوده و بر ولی امر هر زمانی ملائکه وارد می شده است.

*مساله پژوهشی که میتوان به تحقیق پرداخت این است که این ماه مبارک رمضانی که قرآن در آن به صورت دفعی نازل شده است کدام سال بوده است؟

شناخت سوره های مکی و مدنی و فواید آن:

مباحث تفسیری بیشتر نقلی اند تا عقلی به همین علت نظرات مختلفی بر اساس روایات وارده بیان شده است. برای انتخاب نظر مقبول باید روایات خدشه دار را از بقیه شناخت.

سوال

پیامبر اکرم ص و حضرت علی ع به لحاظ خلقت  نور واحد بودند در اصول کافی در رابطه با خلقت انسان احادیثی وجود دارد و این پرسش مطرح است که چرا خلقت اینها پاک است ولی مال بقیه نیست؟

پاسخ:

این حضرات قابلیت داشتند ولی اختیار هم داشتند پس می توانستند از اختیار خود استفاده کنند و گناه هم بکنند ولی چنین کاری نکردند.انسان در دایره جبر مختار است.

اختیار در یک نگاه: در تکوین اختیار داریم ولی در تشریع نداریم یعنی از چارچوب دین نمی توانیم خارج شویم.

اختیار در یک نگاه دیگر: در تکوین مجبوریم در خلقت خود مجبوریم ولی در تشریع اختیار داریم یعنی امکان خلاف وجود دارد.

 

گزارش نویس: خانم زهرا شادی

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: سیرمطالعاتی تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
[شنبه 1396-10-30] [ 10:25:00 ق.ظ ]
موضوع سیر مطالعاتی: علوم قرآنی

منبع مطالعاتی: علوم قرآنی آیت الله معرفت

تاریخ تشکیل جلسه: 96/09/01

محدوده بحث: فصل اول: وحی در قرآن

استاد محترم: حجه الإسلام و المسلمین جناب آقای دکتر همزبان

تعداد اعضاء: 7 نفر
 

 

فصل اول: وحی در قرآن

وحی در لغت: به معنای اشاره و کتابت، …

وحی در قرآن:

به چهار معنا آمده: اشاره پنهانی، هدایت غریزی، الهام، وحی رسالی( اقسام آن: وحی مستقیم، خلق صوت از ورای حجاب، القاء به وسیه فرشته وحی

امکان وحی:

روشنفکران غربزده وحی را انعکاس افکار درونی پیامبران می دانند و بیان می کنند به این علت برخی نادرستی ها در گفته های پیامبران یافت می شود. در نقد این دیدگاه می توان گفت: ایشان جایگاه پیامبران را درک نکرده اند و نفی می کنند. اولا برای بررسی و تحقیق به کتب تحریف شده رجوع کردند که آمیخته با تصرفات و ترجمه های ناقص است. ثانیا انسان را موجودی مادی فرض کردند در حالی که انسان دو بعد جسمی و روحی دارد. در آیه شریفه” و نفخت فیه من روحی” خدا قسمتی از روح خود را در انسان ندمیده استبلکه اینجا اضافه تشریفی است. مثل “السلمان منی”

فرق الهام و وحی:

الهام  پیام پنهانی است که در قلب انسان می نشیند. در الهام فرد منشأ الهام را نمی شناسد که ممکن است شیطانی یا الهی باشد؛ ولی در وحی پیامبران کیفیت وحی می فهمند در نتیجه داستانهای ساختگی که کذب محض است چون منشأ وحی را می شناسد.

فرق وحی با کشف و شهود:

در کشف و شهود انسان از مراتب پایین شروع می کند و با حضور استاد تعلیم و تعلّم وجود دارد اما در وحی نه تعلیم و نه تعلم و پیامبر نقشی ندارد. وحی از بالا می آید.

تجربه دینی حالتی مابین کشف و شهود و الهام است.

هم الفاظ و هم معانی قرآن کریم از جانب خداست و قرآن هم به این امر تصریح دارد و قرآن صراحتا به عنوان کلام الله مطرح است. این با حدیث قدسی فرق دارد. در حدیث قدسی معنا از خدای متعال ولی الفاظ از پیامبر (ص) است. البته قرائت بازگو کردن عباراتی که دیگری تنظیم کرده است نه مطالبی که خودش ساخته است(تکلم)

شبهه مطرح شده در مورد زبان قرآن:

 زبان وحی قابل فهم نیست، زیرا واژه های به کار رفته مربوط به عالم حس است و سنخیتی با عالم غیب ندارد.

پاسخ شبهه:

زبان قرآن کریم بر حسب موضوع به چهار بخش تقسیم می شود:

 1. احکام و تکالیف: فهم محتوای آیات کاملا صریح و رسا است.

 2. أمثال و حکم: این بخش هم روشن و آشکار است. در این بخش از استعاره و کنایه استفاده شده اما شیوه های به کار رفته همان شیوه متعارف نزد عرب است که هر کس به اندازه ظرفیت بهره می برد.

 3. سخن از سرای غیب.

 4. معارف و اصول شناخت

 

گزارش نویس: خانم زهرا شادی


 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: سیرمطالعاتی تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
 [ 09:59:00 ق.ظ ]
موضوع سیر مطالعاتی: علوم قرآنی

منبع مطالعاتی: علوم قرآنی آیت الله معرفت

تاریخ تشکیل جلسه: 96/08/17

محدوده بحث: مبانی تحقیق

استاد محترم: حجه الإسلام و المسلمین جناب آقای دکتر همزبان

تعداد اعضاء: 7 نفر
 

چکیده:

چگونه در موضوع مشخص از کتاب موضوع تحقیق را مشخص کنیم؟ با توجه به عنوان بحث: وحی در قرآن: تحقیق را با چه موضوعی شروع کنیم؟

با مطالعه در فصل اول: وحی در قرآن شامل موضوعات بحث، تعربف لغوی، اصطلاحی، اقسام وحی و معانی آن در قرآن است.

بحث بعدی شامل امکان حی وحی است که آیا امکان برقراری ارتباط بین ملأ اعلی و سفلی امکان پذیر است؟ همین بحث زمینه ساز ایجاد شبهاتی در بحث وحی گردیده است. به طور مثال بیان شده وحی امکان ندارد و آنچه پیامبران آورده اند برخاسته از نبوغ آنها یا الهاماتی برای آنها بوده یا تجربه دینی است. با این بیان گاهی خواسته اند تا اشکالات وارد بر کتب عهدین را کم رنگ کنند.

در این زمینه داستان های ساختگی برای پیامبر اسلام ساخته و تهمت های ناروا به حضرت نسبت داده اند. بحث بعدی در مورد زبان وحی است که آیا نمادین است یا تمثیلی؟آیا زبان قرآن قابل فهم است؟ در نهایت با توجه به متن کتاب موضوع قابل تحقیق بررسی امکان وحی است که با انجام آن می توان به شبهات وارده نیز پاسخ داد.

در زمینه وحی، کتاب وحی در قرآن شهید مطهری، حقیقت وحی از محمد تقی شریعتی، شبهات اعتقادی محمد حسین قدردان قراملکی معرفی شد.

دکتر محمد علی رضایی: در زمینه اعجاز کتاب تفسیر علمی قرآن

دکتر یدالله سبحانی: کتاب خلقت

آیت الله مشکینی:  در زمینه مباحث علمی در قرآن، تکامل


 

گزارش نویس: خانم زهرا شادی

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: سیرمطالعاتی تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
 [ 09:50:00 ق.ظ ]
 

 عنوان پایان نامه

تأثیر توبه در مجازات از دیدگاه فقه و حقوق کیفری اسلام

 

 

 نام و نام خانوادگی: مرضیه جهانی                                                       

نام رشته: فقه و اصول

موضوع: تأثیر توبه در مجازات از دیدگاه فقه و حقوق کیفری اسلام

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عبدالرضا لطفی

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر اکبر ساجدی

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حیدر باقری اصل                         

تاریخ دفاع: 1396/03/16

 

 

 

چکیده:

 توبه به معنای ترک گناه به دلیل زشتی آن و پشیمانی برآنچه در گذشته واقع شده و تصمیم برترک بازگشت آن گناه در آینده وجبران اعمال متروکه ­ای که قابل جبران می­ باشد. در مکتب اسلام،  توبه یک امتیاز به شمار می‌رود که در آیات و روایات زیادی از آن سخن به میان آمده و به آن تشویق و ترغیب شده است و بر همین اساس نیز، یکی از نهادهای حقوق کیفری اسلام جهت اصلاح مجرم، در نظر گرفته شده است؛ اما تا چه اندازه توبه می ­تواند در اصلاح فرد مجرم و مجازاتی که برای او در نظر گرفته شده تأثیرگذار باشد؟ جرمی که انسان مرتکب می ­شود برخی جنبه­ ی حق­ اللّهی و برخی جنبه­ ی حق­ النّاسی دارند که بر طبق منابع اسلامی، برای هرکدام مجازات خاص دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است. نوشتار حاضر با هدف بررسی تأثیرتوبه ­ی مجرم در مجازات­های دنیوی از نوع مجازات تشریعی نوشته شده است که این مجازات­ ها توسط فقهای اسلامی از منابع دینی استنباط گردیده و به عنوان حکم در قانون مجازات اسلام أخذ شده و اجرای آن­ها برعهده­ ی حاکم حکومت اسلامی می ­باشد. این مجازات ­ها شامل مجازات­ های حدود، تعزیرات، قصاص ودیات می­ شود. نسبت به پذیرش توبه جهت تأثیرگذاری در مجازات مجرمان، زمان­های خاصی در نظرگرفته شده است که در برخی موارد، محل اختلاف فقها می­ باشد. در این نوشتار، توبه در مجازات­های حدی در ضمن دو دسته­ ی جداگانه­ ی حق­ الله محض و حق الله توأم با حق الناس و اغلب در سه زمان؛ بعد از اقرار، قبل از قیام بینه و بعد از قیام بینه و در برخی حدود در زمان های قبل و بعد از دستگیری مجرم از دیدگاه فقه و حقوق کیفری اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به تأثیر توبه در مجازات های تعزیری پرداخته شده که در این مورد هم بین فقها اختلاف وجود دارد؛ ولی درحقوق کیفری، تأثیرتوبه­ ی مجرم در برخی از درجه­ های تعزیر به صورت صریح بیان شده و در پایان، نظر فقها و حقوق دانان نسبت به تأثیر توبه ­ی مجرم در دو مجازات قصاص و دیه ­مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ­ها: توبه، مجازات، مجازات تشریعی، حق­ الله، حق­ الناس، فقه، حقوق کیفری

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: پایان نامه سطح 3  لینک ثابت
[یکشنبه 1396-10-24] [ 01:28:00 ب.ظ ]
اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: مراسم ها و مناسبت ها  لینک ثابت
[چهارشنبه 1396-09-22] [ 09:21:00 ق.ظ ]
عنوان پایان نامه:

بررسی و نقد شبهات جدید درباره جاودانگی قرآن

 

 نام و نام خانوادگی: لیلا امیری                                                       

نام رشته: تفسیر و علوم قرآن

موضوع: بررسی و نقد شبهات جدید درباره جاودانگی قرآن

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین علیا نسب

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر قربانعلی کریم زاده ملکی

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حمید ملکی                          

تاریخ دفاع:  1394/12/05

 

 

 

 

 چکیده

نوشتار حاضر با عنوان «بررسی و نقد شبهات جدید جاودانگی قرآن»، با هدف دفاع از جاودانگی قرآن کریم، مهم­ترین شبهات مطرح در زمینه­ی جاودانگی قرآن را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به این سؤالات پاسخ می­دهد که شبهات مطرح در خصوص جاودانگی قرآن مانند أثرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه و محدود بودن قلمرو دین و پاسخ آن­ها چیست؟ نوشتار حاضر، با مراجعه به منابع معتبر و دست اول و با شیوه­ی توصیفی- تحلیلی، شبهات مطرح را استحصاء و تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده است که قرآن به عنوان کلامی جاودان به هیچ طریقی، چه با عنوان اسطوره، یا سحر و چه با عنوان اثر پذیرفته از فرهنگ زمانه و چه با بهانه­ی عرفی شدن، حجیت خود را تا روز قیامت از دست نمی­دهد؛ چرا که خدای متعال، حفظ این کتاب مقدس را خود تضمین کرده است. نقطه­ی دیگری که باید به آن توجه داشت این است در مقابل کسانی که قائل به عدم ارتباط قرآن با امور اجتماعی و سیاسی هستند باید گفت که با وجود اینکه این همه دستور و راهکار در قرآن، برای زندگی مطلوب وجود دارد، باز اکثریت انسان­ها در تشخیص راه، دچار لغزش و اشتباه می­شوند و بیشتر افراد نمی­توانند برای خود حیاتی مورد رضایت الهی ایجاد کنند؛ حال اگر  قرآن و سایر متون دینی نسبت به امور دنیوی انسان، بی­تفاوت بودند انسان­ها وضعی بدتر از این داشتند؛ پس لازم است قرآن به عنوان برنامه­ای با گستره جهانی تا روز قیامت به همه ی ابعاد زندگی بشر توجه نماید.

 

کلیدواِژه ها: قرآن، جاودانگی، شبهه، شبهه دین حداقلی و حداکثری، شبهه قرآن و فرهنگ زمانه

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: پایان نامه سطح 3  لینک ثابت
[چهارشنبه 1396-03-31] [ 12:11:00 ب.ظ ]
 

 

در راستای فرهنگ سازی عفاف و حجاب که رسالت مهم حوزه های علمیه خواهران می باشد، انجمن پژوهشی نورالزهراء سلام الله علیها سطح 3 خواهران تبریز با موسسه فرهنگی دختران نور و رحمت، به صورت علمی همکاری می نماید. این همکاری پیرو نامه ارسالی از مدیریت استانی به مدیران مدارس علمیه به خاطر همسویی وظایف این مؤسسه با حوزه های علمیه خواهران می باشد.

 

موارد همکاری:

همکاری علمی با ارسال جزوات و فایل های متنی، صوتی و تصویری

نوشته شده توسط: رقیه رزمجو

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: حوزه عفاف و حجاب  لینک ثابت
[دوشنبه 1396-03-29] [ 11:28:00 ق.ظ ]
سلسله نشست های ” بررسی آسیب ها، راهکارها و راهبردهای تحقق اهداف پژوهشی “،

واحد پژوهش حوزه علمیه الزهراء سلام الله علیها به منظور ترغیب طلاب حوزه علمیه الزهراء سلام الله علیها به فعالیت در عرصه های پژوهشی، سلسله نشست های ” بررسی آسیب ها، راهکارها و راهبردهای تحقق اهداف پژوهشی"، را با راهنمایی استاد محترم جناب آقای یوسفی و با پژوهش سرکار خانم رزمجو در سالن کنفرانس حوزه الزهراء در سه هفته متوالی  برگزار نمود.

 

جلسه سوم

 

اولین نشست تخصصی” بررسی آسیب های تحقق اهداف پژوهشی حوزه علمیه الزهراء سلام الله علیها”

استاد راهنما: جناب آقای یوسفی

ارائه کننده: سرکار خانم رزمجو

96/02/22

 

طراحی آیین نامه داخلی برای تکالیف پژوهشی

·        فرم ارزیابی

·        روند اجرایی

·        استاد راهنما

تشریح رزومه در جلسات توجیهی

تعیین استاد راهنما برای هر طلبه در طول سنوت تحصیلی

تخصیص بودجه در حین تحصیل برای پژوهش

ساختار سازی برای تکالیف پژوهشی با پشتوانه مالی

نوشته شده توسط: رقیه رزمجو

تعیین رابط پژوهشی با مؤسس

سازماندهی طلاب دانش آموخته

دقت در جذب طلاب هدفمند در مرحله پذیرش

تاسیس شورای سیاست گذاری مدرسه برای همانگی کردن امورات کل واحدها

اختصاص زمان بیشتر برای واحد درسی کارورزی

نوشته شده توسط: رقیه رزمجو

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: نشست علمی  لینک ثابت
 [ 10:54:00 ق.ظ ]
سلسله نشست های ” بررسی آسیب ها، راهکارها و راهبردهای تحقق اهداف پژوهشی “،

واحد پژوهش حوزه علمیه الزهراء سلام الله علیها به منظور ترغیب طلاب حوزه علمیه الزهراء سلام الله علیها به فعالیت در عرصه های پژوهشی، سلسله نشست های ” بررسی آسیب ها، راهکارها و راهبردهای تحقق اهداف پژوهشی"، را با راهنمایی استاد محترم جناب آقای یوسفی و با پژوهش سرکار خانم رزمجو در سالن کنفرانس حوزه الزهراء در سه هفته متوالی  برگزار نمود.

 

جلسه دوم

 

اولین نشست تخصصی” بررسی آسیب های تحقق اهداف پژوهشی حوزه علمیه الزهراء سلام الله علیها”

استاد راهنما: جناب آقای یوسفی

ارائه کننده: سرکار خانم رزمجو

 96/02/17

·        سیاست گزاری پژوهش باید ناظر به پیش نیاز های پژوهش از جمله مطالعه باشد.

·        از عوامل موثر در پژوهش عملکرد اساتید می باشد.

·        لزوم برگزاری دوره روش تحقیق برای اساتید راهنمای خواهر

·        زنگ پژوهش به صورت جدا و با اساتید پژوهش دایر شود.

·        روی دانش آموختگان الزهرا (س) که مستعد تدریس در سطح 3 هستند برنامه ریزی شود. یا به صورت پژوهیار به کار گرفته شوند.

·        برای انگیزه بخشی به طلاب، نخبگان حوزه از امتحان دکتری یا سطح 4 معاف باشند.

·        نمره پژوهش دروس آموزشی، زیر نظر پژوهش باشد.

 

نوشته شده توسط: رقیه رزمجو

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: نشست علمی  لینک ثابت
 [ 10:47:00 ق.ظ ]
سلسله نشست های ” بررسی آسیب ها، راهکارها و راهبردهای تحقق اهداف پژوهشی “،

واحد پژوهش حوزه علمیه الزهراء سلام الله علیها به منظور ترغیب طلاب حوزه علمیه الزهراء سلام الله علیها به فعالیت در عرصه های پژوهشی، سلسله نشست های ” بررسی آسیب ها، راهکارها و راهبردهای تحقق اهداف پژوهشی"، را با راهنمایی استاد محترم جناب آقای یوسفی و با پژوهش سرکار خانم رزمجو در سالن کنفرانس حوزه الزهراء در سه هفته متوالی  برگزار نمود.

جلسه اول

اولین نشست تخصصی" بررسی آسیب های تحقق اهداف پژوهشی حوزه علمیه الزهراء سلام الله علیها"

استاد راهنما: جناب آقای یوسفی

ارائه کننده: سرکار خانم رزمجو

96/02/10

 

·        متون رشته تفسیر آکادمیک هست و رشته فقه و اصول سنتی تر. با این نگرش توازن بین دو رشته حتما باید رعایت شود. و برای رشته فقه کارگاههای روش تحقیق برگزار شود.

·       هم اتاقی نمودن هسته های پزوهشی

·        اگر سطح مطالعه کم باشد طلاب پوششی خواهند بود نه هدفمند در راستای اهداف جهادی حوزه

·        حجم مطالعه روزانه باید زیاد باشد.

·        جزوات اساتید باید کاربردی باشد و طلبه به آن علاقه داشته باشد.

·        وجود مسائل امنیتی و نگرانی از حواشی پر کردن پرسشنامه، درجه کار پژوهش میدانی را پایین می آورد.

·        موضوع پایان نامه با رعایت تکراری نبودن و… توسط طلبه ترم یک انتخاب و به صورت تدریجی با مدیریت آموزشی نگارش شود.

·        اولویت های پژوهشی در نظر گرفته شود.

*****

نوشته شده توسط رقیه رزمجو

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: نشست علمی  لینک ثابت
 [ 10:36:00 ق.ظ ]
میلاد مبارک قائم آل محمد صلی الله عیله و آله و سلّم عجل الله تعالی فرجه الشریف أرواحنا لتراب مقدمه الفداء مبارک

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: بدون موضوع, مراسم ها و مناسبت ها  لینک ثابت
[سه شنبه 1396-02-19] [ 11:38:00 ق.ظ ]
میلاد مبارک قائم آل محمد صلی الله عیله و آله و سلّم عجل الله تعالی فرجه الشریف أرواحنا لتراب مقدمه الفداء مبارک

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: بدون موضوع, مراسم ها و مناسبت ها  لینک ثابت
 [ 10:57:00 ق.ظ ]
شعبان یا شَعبان المُعَظّم (به عربی: شعبان) هشتمین ماه در گاه‌شماری هجری قمری است.

ماه شعبان، از عزیزترین ماه‌های اسلامی است و به ماه پیامبر اسلام مشهور است. در این ماه اعمال عبادی زیادی به مسلمانان توصیه شده است.

مناسبت‌ها

 • ولادت حسین بن علی علیهما السلام، سومین امام شیعه (۴ هجری قمری)؛ روز پاسدار (در ایران)
 • ولادت عباس بن علی علیهما السلام، برادر امام حسین (سومین امام شیعه)، (۲۶ هجری قمری)؛ روز جانباز (در ایران)
 • ولادت علی بن حسین علیهما السلام، چهارمین امام شیعه  (۳۸ هجری قمری)
 • ولادت علی‌اکبر علیهما السلام، فرزند امام حسین (سومین امام شیعه)، (۳۳ هجری قمری)؛ روز جوان (در ایران)
 • ولادت حجت بن حسن علیهما السلام، دوازدهمین و آخرین امام شیعه  (۲۵۵ هجری قمری)؛ روز مستضعفین (در ایران)
اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1396-02-13] [ 09:59:00 ق.ظ ]
موضوع نشست: الزام شهروندان به حجاب اسلامی

 • قالب نشست: به شیوه جلسه دفاعیه
 • استاد اراهنما: حجه الإسلام و المسلمین جناب آقای محمد ابراهیم نژاد
 • استاد داور: حجه الإسلام و المسلمین جناب آقای محسن حسن زاده
 • طلاب ارائه دهنده: خانم مهدیه گشتی، خانم فاطمه مردانی، خانم رقیه قاسمی
 • تاریخ: 95/09/24
 • شرکت کنندگان: 34 نفراز طلاب الزهراء(سلام الله علیها)، مسئولینی از مرکز مدیریت استانی، و برخی از پرسنل اداری الزهراء(سلام الله علیها)،
اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: نشست علمی  لینک ثابت
[سه شنبه 1396-02-12] [ 11:00:00 ق.ظ ]
موضوع کرسی: تحلیل زبان قرآن در نص آیه میثاق

 • قالب کرسی: مناظره استاد با استاد
 • استاد ارائه کننده: حجه الإسلام و المسلمین جناب آقای عمران عباسپور
 • استاد منقد: حجه الإسلام و المسلمین جناب آقای علیزاده
 • دبیر علمی: حجه الإسلام و المسلمین جناب آقای مجتبی نظری
 • تاریخ: 96/02/06
 • شرکت کنندگان: 40 نفراز طلاب الزهراء(سلام الله علیها)، و برخی از پرسنل اداری الزهراء(سلام الله علیها)،
اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: کرسی های آزاد اندیشی  لینک ثابت
 [ 10:52:00 ق.ظ ]
موضوع کرسی: تبیین دیدگاه های تفسیری پیرامون عالم ذر

 • قالب کرسی: مناظره استاد با استاد
 • استاد ارائه کننده: حجه الإسلام و المسلمین جناب آقای عمران عباسپور
 • استاد منقد: حجه الإسلام و المسلمین جناب آقای علیزاده
 • دبیر علمی: حجه الإسلام و المسلمین جناب آقای مجتبی نظری
 • تاریخ برگزاری: 95/12/18
 • شرکت کنندگان: 57 نفراز طلاب الزهراء(سلام الله علیها)، جمعی از طلاب صادقیه(سطح2)، مسئولینی از مرکز مدیریت استانی، و برخی از پرسنل اداری الزهراء(سلام الله علیها)،
اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: کرسی های آزاد اندیشی  لینک ثابت
 [ 10:48:00 ق.ظ ]
 

موضوع انجمن: علوم قرآن- تاریخ قرآن

منبع مطالعاتی: تاریخ قرآن آیت الله معرفت

تاریخ تشکیل جلسه: 95/09/23

محدوده بحث: معیار تشخیص سوره های مکی و مدنی و شبهات مربوط به آن

استاد محترم: جناب آقای دکتر اسماعیل دخیلی

تعداد اعضاء: 8 نفر

 

چکیده:

معیار تشخیص سوره های مکی و مدنی و شبهات مربوط به آن


زمان هجرت از مکه به مدینه :
سوره های نازل شده قبل از هجرت را مکی و پس از هجرت مدنی نامیده اند. پس ملاک تاریخ هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است.


مکان:
سوره های نازل شده در مکه و حوال آن مکی و سوره های نازل شده در مدینه و حوالی آن را مدنی نامیده اند.


خطاب:
هر سوره ای که خطاب به مشرکان بوده و یا با خطاب “یا ایها الناس” آمده مکی است. و هر سوره ای که با “یا ایّهاالذین آمنوا” آمده مدنی است.


نقد: این نوع خطابات در تمامی سوره ها صادق نیست برخی سوره های مکی خطاب به مومنان و برخی سوره های مدنی خطاب به مشرکان است.


خصوصیات سوره های مکی و مدنی:


سور کوتاه  مکی و سور بلند مدنی است.


نقد: برخی سوره های نازل شده در مکه طولانی است مثل سوره های انعام و اعراف و برخی سوره های نازل شده در مدینه کوتاه است مثل سوره مبارکه نصر
سور با لحن تند و شدید مکی و با لحن ملایم مدنی
محتوای اصول و معارف و ایمان و دعوت به اسلام مکی است و بحث از احکام و تفصیل شریعت مدنی


نتیجه:

تنها راه برای تشخیص سور مکی و مدنی سماعی است با استفاده از روایات معتبر. بنا براین این معیارها و خصوصیات را به روایات باید ارجاع داد و اگر در تعارض نبود پذیرفت.

گزارش نویس: نسرین نقدی، ورودی تفسیر 95

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: سیرمطالعاتی تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
[سه شنبه 1395-10-07] [ 01:53:00 ب.ظ ]
موضوع انجمن: علوم قرآن- تاریخ قرآن

منبع مطالعاتی: تاریخ قرآن آیت الله معرفت

تاریخ تشکیل جلسه: 95/09/16

محدوده بحث: فواید تشخیص سوره های مکی و مدنی

استاد محترم: جناب آقای دکتر اسماعیل دخیلی

تعداد اعضاء: 8 نفر

 

فواید تشخیص سوره های مکی و مدنی


1. شناخت تاریخ: تشخیص مکی یا مدنی بودن یک سوره باعث شناخت تاریخ می شود.


2. فهم محتوای آیات: که در استنباط و استدلال خیلی مهم است مثال: هرچند سوره های مکی مشتمل بر حکم شرعی باشد ولی چون هنگام نزول آن حکم تشریع نشده بود باید به گونه دیگری تفسیر شود: مثل مساله تکلیف کافران به فروع شرعی که یک مساله اختلافی شده است:
بیشتر فقها کافران را در حال کفر مکلف به فروع نمی بینند.
برخی فقها کافران را در حال کفر مکلف به فروع می بینند.
منشأ این اختلاف عدم توجه به محتوای سوره های مکی و مدنی است. در آیه 7 سوره فصلت مشرکان به دلیل نپرداخت زکات مورد نکوهش قرار گرفتند و ظاهرا چنین به دست می آید که ایشان مکلف به فروع دین یعنی همان زکات هستند در حالیکه هنگام نزول این سوره تشریع زکات حتی در مورد مسلمانان هم نبوده چه برسد به کافران پس باید به گونه دیگری تفسیر شود که به دو طریق قابل حل است و اختلاف زدایی می کند:
مقصود از زکات صدقه است.
کفر باعث محرومیت از فیض صدقه است. زیرا کافر قصد قربت ندارد تا شرط صحت صدقه اش محقق شود. مثل تمام بخشندگان بی دین امروز.


3. آیات امامت و ولایت و آیات مربوط به فضایل اهل بیت علیهم السلام در مدینه نازل شده است. مثل آیات اولیه سوره دهر


4. مسائل بسیاری از قرآن با برداشت مختلف تأویل می شود. که با شناخت مکی یا مدنی بودن سوره ها قابل حل است.مثل مساله نسخ آیاتی از قرآن. به عنوان مثال آیه 24 سوره نساء درباره ازدواج موقت است که اهل سنت این آیه را توسط آیات 5- 7 سوره مومنین می دانند. در حالیکه سخت گیری در متعه به مشکلات اجتماعی آن زمان برمیگردد.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: سیرمطالعاتی تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
 [ 01:41:00 ب.ظ ]
موضوع انجمن: علوم قرآن- تاریخ قرآن

منبع مطالعاتی: تاریخ قرآن آیت الله معرفت

تاریخ تشکیل جلسه: 95/09/02

محدوده بحث: پاسخ به سوالات و جمع بندی بحث شطح

استاد محترم: جناب آقای دکتر اسماعیل دخیلی

تعداد اعضاء: 8 نفر

 

محتوای بحث:


از سیاق بعضی سوره ها می¬فهمیم که یکجا نازل شده اند مثل سوره الرحمن و انعام
بعضی سوره ها آیه آیه نازل شده اند. چون محتوای بحثشان عوض شده می¬فهمیم که سوره در چند مرحله نازل شده است. تا سوره در حال نزول تمام نمی شد سوره بعدی نازل نمی شد.به نحوی که با گذشت زمان آیات یک سوره نازل می شده، با بسم الله الرحمن الرحیم می فهمیدند که سوره قبل تمام و سوره دیگری نزولش شروع شده است.
لذا اصل اینست که اغلب سوره ها یکجا نازل شده اندو برای اثبات جداگانه نازل شدن آیات سور قرآنی در طی زمان های مختلف باید دلیل آورد.
طبق قول صحیح آخرین آیه نازل شده آیه سوم سوره مائده بوده، پس طبق قاعده آخرین سوره نازل شده نیز همین سوره خواهد بود، چراکه سوره نصر که وعده فتح و پیروزی را داده مربوط به زمان قبل از هجرت بوده و آیه سوم مائده مربوط به واقعه غدیر خم و اواخر عمر پیامبر اکرم است. در این رابطه چند استثنا وجود دارد که چند آیه نازل شد و پیامبر فرمودند در فلان سوره قرار دهید.آن هم طبق وحی الهی و نه نظر شخصی پیامبر بوده است. غیر این موارد یک سوره نازل و تمام می شده سپس سوره بعدی نزولش شروع می شده است.

گزارش نویس: نسرین نقدی، ورودی تفسیر 95

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: سیرمطالعاتی تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
 [ 01:35:00 ب.ظ ]
موضوع انجمن: علوم قرآن- تاریخ قرآن

منبع مطالعاتی: تاریخ قرآن آیت الله معرفت

تاریخ تشکیل جلسه: 95/08/25

محدوده بحث: پاسخ به سوالات و جمع بندی بحث شطح

استاد محترم: جناب آقای دکتر اسماعیل دخیلی

تعداد اعضاء: 6 نفر

 


چکیده ی بحث:

سیر و سلوک مانند پله های نردبان است که هرکس به توان خود بالا می¬رود.ولی اگر وارد سیر در این نردبان شد، نباید از ادامه راه باز ایستاد، بلکه باید بالا رفته و مرحله شطح را رد نمود.در این وادی یا باید برای رد شطح و گذشتن از بیهودگی¬ها سیر طریق را تا نهایت ادامه داد یا وارد این راه نشد. البته طی طریق در این راه بدون راهنمایی استاد طریق ناممکن است.
علت مذمت مولوی
او حرف¬های تازه¬ای می¬زده که که بالطبع مخالف هم داشت. او صوفی مسلمانی بود که گاهی قیود فقه را می¬شکست.لذا صوفی مبادی اخلاقی و فقه¬گریز بود. فقه ما را از برخی اعمال بازمی¬دارد. مثل سماع و رقص صوفیانه که مولوی اهل آن بوده و هنوز هم صوفیان مسلمان مراسم سماع و رقص صوفیانه دارند و سالی یکبار در گونیه گردآمده رقص و عبادات صوفیانه می¬کنند.
تفاوت عقل نظری و عملی:
عقل عملی در وادی عمل است و مواد آن دانش بشری است که تقویتش می¬کند.در توصیف عقل نظری می¬توان آن را توصیف به نوعی مهارت ذاتی کرد. تفاوت بین این دو را با بیان یک مثال بهتر می¬توان فهمید:مربی ورزش که در حکم عقل نظری است و بیشتر تئوری و اطلاعات است، اما ورزشکار که مهارتش بیشتر بوده اما اطلاعاتش کم است در حکم عقل عملی است.در عرفان نیز برخی تئوری آن را می¬دانند اما برخی خود عارفند.

مبعث پیامبر در مورد رسالت پیامبر بوده، اما ایشان از زمان تولد با توجه به معجزاتی که از ایشان دیده شده نبی بوده¬اند.پس مبعث شروع رسالت ایشان بوده نه نبوت ایشان. یعنی بعد 40 سالگی آمادگی برای امر مهم رسالت را پیدا کردند.در این راستا اولین مأموریت ایشان قبولاندن این امر به اقوام و خویشان خویش بوده چرا که تا کسی را خانواده¬اش نپذیرند، به طریق اولی دیگران هم نمی¬پذیرند.
شعب ابیطالب
بهترین فرصت برای پیامبر بوده تا یاران خویش را برای امر مهم ترویج اسلام تربیت و مهیا کند.
اولین آیات نازل شده
اولین آیات نازل شده 5 آیه ابتدایی سوره علق بوده در روز بعثت، البته با توجه به اینکه پیامبر از همان ابتدای رسالت نماز می¬خوانده، لذا سوره حمد همان زمان نازل شده و بعد از علنی شدن رسالت با تاخیر سه ساله دوباره نازل شده است. به همین دلیل این سوره را سبع من المثانی خوانده¬اند.
با تدبری در آیات ابتدایی سوره مزمل و مدثر می¬توان فهمید آیات ابتدایی سوره مزمل پیامبر را برای دریافت وحی آماده می¬کند.آیات ابتدایی سوره مدثر ایشان را برای ابلاغ وحی آماده می¬کندو بیان¬گر دعوت علنی ایشان است.

گزارش نویس: نسرین نقدی، طلبه ورودی 95

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: سیرمطالعاتی تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
 [ 01:27:00 ب.ظ ]
موضوع انجمن: علوم قرآن- تاریخ قرآن

منبع مطالعاتی: تاریخ قرآن آیت الله معرفت

تاریخ تشکیل جلسه: 18/08/95

محدوده بحث: نزول قرآن

استاد محترم: جناب آقای دکتر اسماعیل دخیلی

تعداد اعضاء: 9نفر

 

 

محدوده بحث: نزول قرآن


چکیده ی بحث: بررسی معنایی واژگان پرتاب، سقوط، فرق، إرسال، نزول، تنزیل


پرتاب: انرژی دادن به چیزی در افتادن آن؛ فرستادن همراه با إعمال انرژی
سقوط: افتادن خارج از کنترل؛ فرستادن بدون کنترل در افتادن آن
فرق: جدا کردن و دسته بندی؛ در مئرد قرآن صادق است و مقدمه نزول قرآن است. قرآن یک چیز واحد بوده که خدا آن را دسته بندی و تبدیل به سوره و آیه کرده است.
إرسال: تغییری در شیء ارسالی ایجاد نمی گردد و صرفا مکان در ارسال و دریافت تغییر می کند.؛ فرستادن بدون تغییر. إرسال در مورد رسالت پیامبران صادق بوده است و در وجودشان تغییری صورت نگرفته است.
نزول: فرستادن همراه با تغییر است. مثل نزول باران که بخار تبدیل به آب می شود. نزول در همه حال به طور کامل تحت کنترل فرستنده اش است مثل نزول قرآن که ” حبل ممدود من السماء إلی العبد” طنابی که یک سرش دست خداست و از کنترل او خارج نمی شود.
تنزیل: همان مفهوم نزول است و در مورد قرآن صادق است.

نوشته شده توسط: سرکار خانم نسرین نقدی، طلبه سطح 3 تفسیر ورودی

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: سیرمطالعاتی تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
[چهارشنبه 1395-08-26] [ 01:18:00 ب.ظ ]
موضوع انجمن: علوم قرآن- تاریخ قرآن

منبع مطالعاتی: تاریخ قرآن آیت الله معرفت

تاریخ تشکیل جلسه: 95/08/11

محدوده بحث: نفوذ شیطان در قوه خیال

استاد محترم: جناب آقای دکتر اسماعیل دخیلی

تعداد اعضاء: 9نفر

 

محدوده بحث: نفوذ شیطان در قوه خیال


چکیده ی بحث:


شطح به معنای حرکت است. وقتی ذهن به شدت فعال می گردد و قوه خیال به رشد می رسد، این حالت درونی فعال می شود. معمولا این شطحیات به شعراء و افرادی که قوه خیال خود را تقویت کرده اند وارد می شود. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه شطح گویی را نقصان در سیر و سلوک یک سالک می دانند و راه عبور سالم از قوه خیال و راهیابی به تکامل و سیر و سلوک را در داشتن استادی همراه، می دانند. زیرا باید کسی باشد که دست سالک را بگیرد و از این مرحله شطح عبور دهد؛ این اساتید هم حضرات معصومین علیهم السلام هستند و در غیاب ایشان کسی که به نوعی از معصوم یاد گرفته باشد.
در این صورت هست که قوه خیال رشد کرده و به عنوان نردبانی برای تکامل سیر و سلوک، یک دارایی محسوب می شود. انسان با تلاش و سیر و سلوک می تواند از عقل صرف(هیولانی) عبور کرده و به عقل پیشرفته به نام عقل مستفاد برسد.
توضیح اینکه قوه عقل ابتدا از عقل هیولانی شروع می شود. و حالت بالقوه دارد.
مرحله دوم عقل، عقل بالملکه نام داردکه انسان میتواند از معلومات مجهولات خود را کشف کند.
مرحله سوم: عقل بالفعل، تکامل عقل انسان است.
مرحله چهارم: عقل مستفاد که انسان های کامل به این سطح می رسند و می توانند با فرشتگان که عقل فعال نام دارند ارتباط برقرار نمایند.

نوشته شده توسط: سرکار خانم نسرین نقدی، طلبه سطح 3 تفسیر ورودی 95

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: سیرمطالعاتی تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
 [ 12:34:00 ب.ظ ]
موضوع انجمن: علوم قرآن- تاریخ قرآن

منبع مطالعاتی: تاریخ قرآن آیت الله معرفت

تاریخ تشکیل جلسه: 95/08/04

محدوده بحث: افسانه غرانیق

استاد محترم: جناب آقای دکتر اسماعیل دخیلی

تعداد اعضاء: 9نفر

 

محدوده بحث: افسانه غرانیق


چکیده ی بحث:


در افسانه غرانیق ادعا شده است در هنگام نزول آیات نخستین سوره مبارکه نجم شیطان در وحی دخل و تصرف کرده و این آیات شیطانی را داخل کرده است: ” تِلکَ الغرانیقُ العُلی و إِنّ شَفاعتَهنَّ لَتُرجی". سلمان رشدی این آیات شیطانی را از طبری نقل کرده، طبری هم از فردی به نام عبدالله بن سبا نقل کرده است. در بررسی رجالی فردی به نام عبدالله بن سبا وجود خارجی نداشته است.
در ترجمه سوره نجم نکاتی هست که باید مورد توجه قرار گیرد:

 • خدای متعال می فرماید : این هم صحبت شما سرگشته و گمراه نشده( ضلّ:بیراه، غوی: گمراه) و از روی هوا سخن نمی گوید. این سخنان فقط وحیی است که بر او نازل می شود.
 • ” علّمه شدید القوی": فاعل علّم خود خدای سبحان است، نه حضرت جبرئیل زیرا به قرینه صفت شدید در قرآن و در دعای رجب به طور قطع فهمیده می شود که صفت شدید صفت خاص خداست نه جبرئیلذو مرّه فاستوی: معنی ذومرّه: خرد استوار و اندیشه ای وارسته، تیز هوشی و پختگی اندیشه، رأی و عقل کامل؛ که این صفت خداست. معنی استوی: با تمام مشتقاتش در مورد غیر خدا بکار نمی رود.
 • راز سجده دار بودن سوره مبارکه نجم همین است که وحی بین خدا و رسول اوست.
 • ” افرأیتم اللات و العزی": بت پرستان صفات خدا را مؤنث کرده و به بت ها نسبت می دادند: مؤنث اله: لات، مؤنث عزیز: عزّی، مؤنث منان: مناه

 

نتیجه بحث:
جایگاه وحی عقل است و پیامبر موجودی عقلانی است. در قوه عقل راهی برای تصرف شیطان نیست. زیرا شیطان موجودی خیالی است و عقلانی نیست؛ ازین روی راه نفوذ شیطان در قوه خیال فقط می تواند باشد.
یکی از مراحل رشد قوه خیال شهود است و این شهود می تواند شهود حق باشد یا شهود باطل؛ به عنوان مثال آقای محمد علی باب که کتاب هزار صفحه ای أقدس در عرض سه شب در مکانی بسته و به تنهایی به نگارش در آورد ادعا کرد وحی است در حالی که این شهودات جایگاهش خیال بوده است و از شطحیات است.

نوشته شده توسط: سرکار خانم نسرین نقدی، طلبه سطح 3 تفسیر ورودی 95

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: سیرمطالعاتی تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
[چهارشنبه 1395-08-19] [ 12:17:00 ب.ظ ]
 

موضوع انجمن: علوم قرآن- تاریخ قرآن

منبع مطالعاتی: تاریخ قرآن آیت الله معرفت

تاریخ تشکیل جلسه: 95/07/27

محدوده بحث: ازص 1، ابتدای مقدمه، تا ص 22

استاد محترم: آقای دکتر اسماعیل دخیلی

تعداد اعضاء: 9نفر

 

محدوده بحث:

پدیده وحی، وحی در لغت، وحی در قرآن، اقسام وحی، امکان وحی، کیفیت نزول


چکیده ی بحث:

در عصر کهن تاریخ صرفا از آن سیاستمداران بوده است. در عصر حاضر هر چیزی تاریخی دارد از جمله تاریخ قرآن
معنای واژه وحی: اشارت، سخن پوشیده، شتاب و عجله
تعریف وحی و توضیح مبانی آن: وحی یعنی اشاره سریع پنهانی
اشاره: ابتدائا وحی با این واژه های بشری نبوده است؛ بلکه پیامبر ص آن را به واژه های بشری در آورده اند؛ مثل رادیو که امواج را گرفته و به ما صدا تحویل می دهد. بدون کم و کاست.
سریع: خیلی سریع وحی به قلب پذیرای پیامبر ص منتقل می شود و مثل انتقال اطلاعات در دنیای ما نبوده است که طول بکشد؛ بلکه مثل رایانه کل اطلاعات را از یک فایل به فایل دیگر منتقل می کند.
پنهانی: حضرت جیرئیل علیه السلام وقتی در جمع به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی نازل می کردند غیر از قلب پذیرای حضرت کسی متوجه وحی نمی شد.

نوشته شده توسط: سرکار خانم نسرین نقدی، طلبه سطح 3 تفسیر ورودی 95

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: سیرمطالعاتی تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
[سه شنبه 1395-08-18] [ 09:37:00 ق.ظ ]
اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: سیرمطالعاتی تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
[چهارشنبه 1395-07-28] [ 01:05:00 ب.ظ ]
به لطف الهی امروز اولین جلسه سیر مطالعاتی تفسیر و علوم قرآن با منبع تاریخ قرآن آیت الله معرفت شروع شد. استاد محترم حجه الإسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عباسپور هدایت و راهنمایی این جلسات را بر عهده خواهند داشت.

اولین جلسه به توجیه این سیر مطالعاتی گذشت و قرار شد در ادامه به صورت کرسی آزاد اندیشی اداره شود و در هر جلسه یک نفر بحث را ارائه و دو نفر به نقد مباحث بپردازد.

نوشته شده توسط: رقیه رزمجو

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: سیرمطالعاتی تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
[چهارشنبه 1395-07-07] [ 01:24:00 ب.ظ ]
انجمن پژوهشی حوزه علمیه الزهراء سلام الله علیها سطح 3 خواهران تبریز با راهنمایی استاد محترم حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سجاد یوسفی، پرسشنامه ای را به منظور ” بررسی علل عدم گرایش طلاب حوزه علمیه الزهراء سلام الله علیها به پژوهش ” تنظیم نموده است. این پرسشنامه پس از تکمیل آن توسط طلاب این مرکز آموزش عالی و  تدوین و نگارش آن به صورت یک مقاله علمی، برای بررسی بیشتر و سنجش آسیب ها به کانون  “سلسله نشستهای هنر پژوهش ( آسیبها؛ راهکارها؛ راهبردها)” ارائه خواهد شد. 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: نشست علمی  لینک ثابت
[چهارشنبه 1395-06-31] [ 08:54:00 ق.ظ ]
1 3 4
 
   
 
پیروزی انقلاب اسلامی