انجمن پژوهشی حوزه علمیه الزهراء سلام الله علیها سطح 3 خواهران تبریز
 
 


آذر 1397
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

جستجو
رتبه
  • رتبه کل دیروز: 138
  • رتبه مدرسه دیروز: 1
  • رتبه کل 5 روز گذشته: 322
  • رتبه مدرسه 5 روز گذشته: 1
  • رتبه کل 90 روز گذشته: 984
  • رتبه مدرسه 90 روز گذشته: 2

  عنوان پایان نامه

بررسي مباني و مصاديق قاعده فقهي تبعيّت نما از اصل در فقه اماميه

 

 

 

نام و نام خانوادگی: كلثوم محمودي                                                     

نام رشته: فقه و اصول

موضوع: بررسي مباني و مصاديق قاعده فقهي تبعيّت نما از اصل در فقه اماميه

 استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حيدر باقري اصل

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر                    

تاریخ دفاع: 1396/12/07

 

 

 

 

 

 چکیده:

از مباني ومصاديق قاعده (تبعيت نماء از اصل ) در كتب ومباحث فقهي به صورت مبسوط، سخني به ميان نيامده و ابعاد و زواياي گوناگون آن مورد بحث واقع نشده است. نماء به مالي گويند كه به تدريج از اعيان اموال بدست مي آيد، بي آنكه از عين مال به گونه اي محسوس بكاهد، خواه اين ثمره مثل ميوه درختان، عين مادي باشد يا وصفي كه عين مال از آن جهت قابل انتقال است. اين عين، تا زماني كه وابسته به پايه ي اصلي است و بر آن پرورده مي شود، بطوري كه هر كسي در اين زمان خريد و فروش دارد، و نماء و ثمره را در بيع متعلق به مشتري مي دانند و لازمه ي اين نظريه، تحقق مالكيت مشتري است. اين پايان نامه كاوشي در تبيين و تشريح مباني و مصاديق يكي از قواعد فقهي است كه علي رغم تأثير آن در فقه، كمتر به بحث از آن پرداخته شده است. مجموعه مطالب و بحث هايي كه در اين پايان نامه نوشته شده است در سه فصل دسته بندي شده است فصل نخست آن به بيان كليات و مفاهيم اختصاص يافته و ابتدا به ارائه مباحثي در مورد مطلق قواعد فقهي پرداخته شده و در مورد معناي لغوي واصطلاحي قاعده و ضابطه، مباني و اصل وبرخي ديگر از عناوين، مطالبي ذكر شده است و سعي شده حدالامكان مشتمل بر دقت و نوآوري باشد. در فصل بعد از مصاديق قاعده سخن به ميان آمده ونما و انواع آن مورد بررسي قرار گرفته و فروض آن به صورت جامع ذكر گرديده است. همچنين در اين قسمت به بحث مهم، تفرقه بين نماي متصل ومنفصل اشاره شده و نسبت به ماهيت اين قاعده كه آيا در هر دو فرض يك قاعده جاري مي شود يا دو قاعده مختلف با مضمون متفاوت مورد تمسك واقع شده و در اين فصل نماي متصل و قاعده جاري در آن به تفصيل مورد بحث واقع شده است. در فصل سوم مستندات و مباني اين قاعده به تفصيل مورد بحث واقع شده است، و در مورد رواياتي كه مي توان از آنها در اين راستا، سود جست، بحث هاي مبسوطي به ميان آمده است. همچنين در مورد سيرۀ، اجماع و استدلال به ربط بين نما و اصل بحث هايي مطرح شده است.

 

كليد واژه: قاعده، تبعيّت، نماء، اصل، فرع، مباني، مصاديق

موضوعات: پایان نامه سطح 3, رشته فقه و اصول  لینک ثابت
[چهارشنبه 1397-05-17] [ 11:56:00 ق.ظ ]
عنوان پایان نامه

اخلاق حرفه اي مفسران

 

  نام و نام خانوادگی: وحيده احمد پور                                                  

نام رشته: تفسير و علوم قرآن

موضوع: اخلاق حرفه اي مفسران

 استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سيد ضياءالدين

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای يقوب قاسمي خوئي

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد علي نوروزي قزويني                      

تاریخ دفاع: 1396/02/16

 

 

 

 

 

 چکیده:

قرآن كريم، كتاب خداست و از طرف او براي هدايت بشر فرستاده است تا همه ي مسلمانان با بهره گيري از اين برنامه ي جامع و كامل، به هدف مطلوب كه همان ” بندگي خداست” نائل گردند؛ چرا كه هدف از خلقت انسان ها ” بندگي پروردگار” مي باشد. محتواي قرآن به گونه اي است كه، هر كس به مقدار توانايي درك خود، مي تواند از اين خوان گسترده الهي بهره مند شده و آن را در زندگي خود جاري و ساري سازد. لذا براي بهره مندي بيشتر از آن بايستي آيات برا ي آنان قابل فهم باشد. فهم قرآن نياز به علم تفسير دارد كه لازمه اين امر، رعايت اخلاقياتي است كه ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با تفسير آيات قرآن دارند. در اين نوشته، منظور از اخلاق حرفه اي در تفسير، آن دسته از اخلاقياتي است كه امر تفسير بدون رعايت آن ها، منجر به انتقال نادرست مقاصد الهي از آيات مي شود. رعايت «اخلاق حرفه اي» در تفسير آيات قرآن كريم، هم از لحاظ عملي و هم از لحاظ علمي، مصاديقي دارد كه عبارتند از: بايدهاي باور محور، علم محور و عمل-محور كه هر كدام از اين بايدها، زيرمجموعه هاي خود را دارا مي باشند. با توجه به اهميت اخلاق در تفسير بايستي اين بايدها به طور مطلوب توسط شخص مفسر رعايت گردند. در مقابل اين الزامات اخلاقي، آسيب هايي هم هستند كه وجود آن ها در تفسير، باعث انتقال نادرست مقصود اصلي خدا از آن آيات است و موجبات شقاوت ما را فراهم مي سازد. اين آسيب ها نيز به نوبه ي خود مصاديقي دارد. مانند: اخذ باطن گرايي و ظاهرگرايي افراطي در تفسير آيات قرآن، منافات داشتن تفسير قرآن با سنت قطعي، تحجرگرايي در تفسير و … .

كليدواژه ها: اخلاق، حرفه، اخلاق حرفه اي، مفسر، تفسير

 

موضوعات: پایان نامه سطح 3, رشته تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
 [ 11:30:00 ق.ظ ]
 عنوان پایان نامه

نقش امتثال اجمالي در استنباط احكام فقهي 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مرضیه زابلي نهاء                                                     

نام رشته: فقه و اصول

موضوع: نقش امتثال اجمالي در استنباط احكام فقهي 

 استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عبدالرضا لطفی

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر اکبر ساجدی

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حیدر باقری اصل                         

تاریخ دفاع: 1396/12/07

 

 

 

 

 

 چکیده:

پژوهش «امتثال اجمالی در استنباط احکام فقهی» بر گرفته از منابع اصولی با محور قرار دادن قواعد اصولی، امتثال اجمالی را بررسی می­ کند و در صدد یافتن پاسخی روشن بر این سؤال است که امتثال اجمالی در استنباط احکام فقهی چه نقشی دارد؟ امتثال اجمالی؛ یعنی انجام دادن تمام اطراف علم اجمالی.

مشهور اصولی ­ها قائلند که علم اجمالی مانند علم تفصیلی مثبت تکلیف است بنابراین مخالفت با علم اجمالی حرام و موافقت با آن واجب است، و در این حکم فرقی نمی­کند که شبهه موضوعیه باشد یا حکمیه.

از دست آوردهای مهم دیگر این پژوهش نسبت به موضوعات مختلف این است که در شبهات محصوره هم مخالفت قطعیه حرام و هم موافقت قطعیه واجب است، ولی در شبهات غیر محصوره مخالفت قطعیه حرام امّا موافقت قطعیه واجب نمی ­باشد. در واجبات توصلی که قصد قربت در آنها شرط نیست اعم از این که احتیاط مستلزم تکرار باشد یا نه اگر مکلف در حین انجام عمل با تمکن از امتثال تفصیلی به امتثال اجمالی بسنده کند کفایت می­ کند، امّا در مورد واجبات تعبدی رعایت احتیاط در تمام موارد، حَسَن و نیکو است، مگر این که باعث اختلال نظام و هرج و مرج در زندگی انسان گردد. در مورد محتملات در یک عمل برخی از اصولی­ها از جمله مرحوم شيخ انصاری   قائل­اند به این­که جمع صورت می­گیرد .

کلید واژه ها: امتثال، اجمال، امتثال اجمالی، شبهات حکمیه، شبهات موضوعیه

 

 

موضوعات: رشته فقه و اصول  لینک ثابت
[چهارشنبه 1397-04-13] [ 11:48:00 ق.ظ ]
 عنوان پایان نامه

مستندات قرآني مناظرات امام رضا عليه السلام

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی: عزيزه سعادتمند                                                   

نام رشته:تفسير و علوم قرآن

موضوع: مستندات قرآني مناظرات امام رضا عليه السلام

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد سبحاني يامچي

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر قربانعلي كريم زاده قراملكي

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علي اسدي                        

تاریخ دفاع: 1396/07/20

 

 

 

چکیده:

    ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان جانشینان پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه وآله مبیّن وترجمان قرآن، نقش حفظ دین اسلام از تحریف وتبیین درست باورهای دینی را بر عهده دارند. همچنین برخوردار از علم لدنی و خُزّان علم الهی هستند،که با عرضه­ی رفتار وگفتارآنها به قرآن به عنوان ثقل اکبر، همتایی این دو (ثقلین) بیشتر و بهتر درک می­شود. در نگاه شیعه، امامان همگی نوری واحدند و پاکانی هستند که به درک حقیقت لدی الله قرآن رسیده­اند. ولی با توجه به شرایط وضرورتهای زمان و مکان، هر کدام در یک یا چند ویژگی برجسته اند. در این میان حضرت امام رضا علیه السلام به دلیل ویژگیهای اجتماعی– سیاسی زمان خویش به عنوان اینکه یگانه­ی عصر خویش در علم و فضیلت و تقوا بودند، عالم اهل بیت لقب گرفتند. ایشان موقعیت خاصی داشتند که با عالمان ادیان و مذاهب مختلف مناظره وگفتگو نمایند و به سوالات و شبهات مهم اعتقادی آنها پاسخ گویند. در همه مناظرات که درباره مباحث اعتقادی (توحید، عصمت انبیاء علیهم السلام، فضایل اهل بیت علیهم السلام و…)بود، عالمانه پیروز میدان بودند. باتوجه به اینکه یکی از روش های امام در تعظیم وبزرگداشت و اعتبار قرآن، این بود که در بسیاری از مناظره­ها و بحث های علمی به آیات قرآن استدلال می کردند، البته در مواردی که با افراد غیر مسلمان مناظره می­کردند از بحث­های عقلی برای اثبات و درستی حقایق بهره می­بردند. آن استدلالها نیز ریشه در آیات و آموزه های قرآن کریم دارد که در این تحقیق، با تفکیک مناظرات بر حسب موضوع، مستندسازی قرآنی صورت گرفته است و برای بیانات اصلی امام علیه السلام از آیات و دلایل قرآنی سندی ارایه شده است.

واژگان کلیدی : قرآن کریم، امام رضا علیه السلام، مستندات قرآنی، توحید، عصمت، نبوت.

 

موضوعات: رشته تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
 [ 11:37:00 ق.ظ ]
عنوان پایان نامه

سيماي اجتماعي مومنان در قرآن

 

 

                                                       

 

نام و نام خانوادگی: الهام بهشتي نيا

نام رشته: تفسير و علوم قرآن

موضوع: سيماي اجتماعي مومنان در قرآن

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حميد محمدي راد

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عمران عباسپور

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سيد ضياء الدين عليا نسب       

تاریخ دفاع: 1395/09/24

 

 

 

 

 

 

چکیده:

 از آن حیث که انسانها برای رهایی از خود و رسیدن به فضای باز توحیدی ناگزیر از زندگی در صحنه اجتماع و تعامل با همنوعان خود می­باشند؛ و روح انسانی در صحنه اجتماع بالندگی بیشتری پیدا می­کند. مومنان حقیقی کسانی هستند که در تمام کارها و سخنان خود هدفی صحیح دارند و از زندگی در صحنه اجتماع نیز هدف ایشان رسیدن به فلاح و رستگاری ابدی است. قرآن ویژگی­ها و خصوصیات مومنان را که در محیط جامعه و در برخورد با همنوعان بیان شده نموده است. تا در سایه عمل به این فرامین در مرحله اول خود افراد از تسلیم شدن به وضع رخوت و سستی و رکود معنوی محفوظ بمانند و سپس جامعه به راه و روش­های هدایتگرانه و وضع مطلوب برسد. نوشتار حاضر با روش کتابخانه­ایی در نهایت به این نتیجه رسیده است که قرآن برخی صفات اخلاقی از قیبل امانت داری، وفای به عهد و پیمان، و برخی اوصاف عبادی از قبیل برگذار کننده نماز با جماعت، و برخی اوصاف اقتصادی از قبیل انفاق نمودن و اوصاف سیاسی همانند امر کننده به خوبی­ها و نهی کننده از بدیها را بر شمرده است.

کلید واژه ها­: مومنان، اجتماع، سیمای اجتماعی، همنوعان، اوصاف اجتماعی

 

موضوعات: رشته تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
 [ 11:13:00 ق.ظ ]
عنوان پایان نامه

قاعده نفي سبيل و تطبيق آن با سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

 

 

 

 نام و نام خانوادگی: فاطمه ابراهيم زاده                                                      

نام رشته: فقه و اصول

موضوع: قاعده نفي سبيل و تطبيق آن با سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سيد باقر سيدي بنابي

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدي قهرمان

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سيد جواد حسيني خواه                      

تاریخ دفاع: 1396/12/21

 

 

 

 

چکیده:

 یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی اسلام که برتمام روابط خارجی و بین المللی اسلام در زمینه های گوناگون نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکمیت دارد و کلیه روابط مسلمانان باید براساس آن برنامه ریزی شود، اصل مهم و اساسی «نفی سلطه» یا «قاعده نفی سبیل» است. در صورت عملی شدن این اصل و قاعده فقهی،کفار و بیگانگان کوچکترین راه نفوذ و تسلط سیاسی، نظامی و اقتصادی بر مسلمانان نخواهند داشت. این اصل و قاعده محکم فقهی ضامن حفظ استقلال اسلام و مسلمانان در تمام زمینه هاست . دلایل این قاعده ازطریق قران روایت ،اجماع،دلیل عقلی و مناسبت حکم و موضوع اثبات می گردد این قاعده بر احکام اولیه حکومت دارد و تا زمانی قابل اجراست که با مصلحت بلند مدت مومنان معارضت نداشته باشد قاعده در قانون اساسی و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ایران قابل اجراست و در تاریخ نمونه هایی داریم که علما بر طبق این قاعده فتوا داده اند ما کاربرد این قاعده را در روابط بین الملل سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ونظامی بررسی کرده ایم  و برای هر کدام نمونه هایی را آورده ایم و در پایان از ان جایی که بررسی هر چهار موردسلطه در گنجایش این تحقیق نبود فقط به بررسی آثار سلطه سیاسی پرداخته ایم  که به نمونه هایی  مثل :دخالت و رقابت ابر قدرت ها در مناطق تحت سلطه ، وابستگی فکری مراکز تولید اندیشه به بیگانگان ،اخذ موافقت غرب برای تصمیمات کشور و سرسپردگی مقامات کشور به غرب ،ایجاد نظام های متعدد در مناطق زیر سلطه و عقب مانده نگه داشتن ان ها و مصرفی بار آوردن این مناطق ….می شوندوبرای جلوگیری از این سلطه سیاسی راهکارهایی مثل تقویت اندیشه اطاعت از رهبری ،حفظ  وتدوام اثبات سیاسی برای امنیت در سرمایه گذاری ،ایجاد برنامه ها و طرح ها در جهت جلوگیری از تجاوز بیگانگان ،تقویت پیوند دولت وملت ،اتکا به منابع انسانی و علمی خود و صرف بودجه در زمینه حفظ و توسعه صنایع بومی …را می توان نام برد.

 

کلیدواژه ­ها: نفی، سبیل،کافر، مسلمان، سیاست، خارجی، اسلامی 

 

موضوعات: رشته فقه و اصول  لینک ثابت
 [ 10:52:00 ق.ظ ]
به گزارش حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛حجت الاسلام والمسلمین جواد محمدزمانی شعر اهدایی مقام معظم رهبری به دومین کنگره شعر کتاب دفاع مقدس را قرائت کرد.

این غزل برای نخستین بار منتشر می شود،متن شعر از این قرار است:

می کند آشفته ام، همهمه ی خویشتن                  کاش برون می شدم، از همه ی خویشتن
می کشد از هر طرف، چون پر کاهی مرا                 وسوسه ی این و آن، دمدمه ی خویشتن
پنجه در افکنده ام، در دل خونین خویش               گرگ وش افتاده ام، در رمه ی خویشتن
باده ی نابم گهی، زهر هلاهل گهی                        خود به فغانم از این، ملقمه ی خویشتن
طفلم و بنهاده سر، بر سر دامان عشق                    تا کندم بیخود از، زمزمه ی خویشتن
مست و خرابم امین، بی خبر از بود و است            از که ستانم بگو! مظلمه ی خویشتن

تصویر دست نوشته مقام معظم رهبری اهدایی به دومین کنگره شعر کتاب دفاع مقدس در ادامه می‌آید.

 

https://www.yjc.ir/fa/news/6577942/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2

موضوعات: بيانات رهبر معظم انقلاب  لینک ثابت
[چهارشنبه 1397-04-06] [ 09:40:00 ق.ظ ]
انگیزه های مبعث در قرآن


در پرتو تجزیه و تحلیل آیات و روایات، می‏توان به ده انگیزه و هدف از اهداف و انگیزه‏های بعثت اشاره كرد كه عبارتند از:

1- اتمام حجّت

«رُسُلاً مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ لِئَلاّ یَكُونَ لِلنّاسِ عَلَی اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ»؛ «پیامبرانی كه بشارت دهنده و بیم دهنده بودند، تا بعد از این پیامبران، حجّتی برای مردم بر خدا باقی نماند و بر همه اتمام حجّت شود.»سوره نساء/ 165

 

2ـ رفع اختلاف

«كانَ النّاسُ اُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرینَ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النّاسِ فیَما اخْتَلَفُوا فِیهِ»؛ «مردم در آغاز یك دسته بودند و تضادی در میان شان وجود نداشت، به تدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهایی در میان آن‏ها رخ داد در این حال خداوند پیامبران را برانگیخت، تا مردم را بشارت و بیم دهند و كتاب آسمانی كه به سوی خود دعوت می‏كرد، با آنها نازل نمود، تا در میان مردم در آن‏چه اختلاف داشتند، داوری كند.» بقره/213

 

3- قیام به عدالت

 «لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ اَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»؛ «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها كتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل كردیم، تا مردم قیام به عدالت كنند.» حدید/25

 

4- آزادی و آزادگی و رهایی از امور بیهوده و خرافات

«اَلَّذِین یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ… وَ یَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الاَغْلالَ الَّتی كانَتْ عَلَیْهِمْ»؛ «كسانی كه از فرستاده خدا پیامبر صلی الله علیه و آله پیروی می‏كنند… پیامبری كه بارهای سنگین و زنجیرهایی را كه بر آنها بود از دوش و گردنشان، برمی‏دارد.»اعراف/ 157

 

5ـ هدایت، امر به معروف و نهی از منكر و رهایی از ظلمت‏ها و كشیدن انسان‏ها به سوی نور

«الـر * كِتابٌ اَنْزَلْناهُ اِلَیْكَ لِتُخْرجَ النّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَی النُّورِ»؛ «این كتابی است كه بر تو ای پیامبر نازل كردیم، تا مردم را از تاریكی‏های (شرك و ظلم و جهل) به سوی روشنایی (ایمان، عدل و آگاهی) به فرمان پروردگارشان درآوری.» ابراهیم/2-1

سایر آیات در این زمینه: 16 مائده و 175 اعراف آمده،

 

6ـ آموزش كتاب و حكمت

«هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الاُمِیّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَكّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ»؛ «خداوند كسی است كه در میان جمعیّت درس نخوانده، رسولی از خودشان برانگیخت كه آیاتش را بر آنها می‏خواند، و آنها را تزكیه می‏كند، و به آنان كتاب (قرآن) و حكمت می ‏آموزد.» جمعه/2

 

7ـ تهذیب و پاك‏سازی

چنان كه در آیه 2 جمعه (آیه قبل) همین مطلب ذكر شده است.

8ـ آزادی انسان‏ها از زیر یوغ طاغوت‏ها و استكبار

«وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولاً اَنِ اعْبُدُو اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ»؛ «ما در هر امّتی رسولی برانگیختیم كه خدای یكتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب كنید.»نحل/36

 

9ـ تقویت و ارتقاء تفكّر و اندیشه صحیح و والا

چنان كه امام كاظم علیه السلام فرمود: «مابَعَثَ اللّهُ اَنْبِیائَهُ وَ رُسُلَهُ اِلی عِبادِهِ اِلاّ لِیَعْقِلُوا عَنِ اللّهِ… وَاَكْمَلُهُمْ عَقْلاً اَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً فِی الدُّنْیا وَالآخِرَةِ»؛ «خداوند پیامبران و رسولان را به سوی بندگانش مبعوث نكرد، مگر این كه از جانب خدا تعقل كنند و بیندیشند و از این سو، بر معلومات و ارتقاء فكری خود بیفزایند.»

 

10- تكمیل و ارتقاء ارزش‏های اخلاقی

چنان كه رسول اكرم (ص) فرمود: «اِنَّما بُعِثْتُ لاُتَمِّمَ مَكارِمَ الاَخْلاقِ»؛ «همانا به پیامبری برانگیخته شده‏ام تا ارزش‏های اخلاقی را به كمال برسانم.»

در سخن دیگر فرمود: «اِنَّما بُعِثْتُ لاُتَمِّمَ حُسْنَ الاَخْلاقِ»؛ «همانا مبعوث شده‏ام تا نیكی اخلاق را به درجه عالی و كمال برسانم.»

 

موضوعات: حوزه دین و مباحث اعتقادی  لینک ثابت
[چهارشنبه 1397-01-22] [ 10:33:00 ق.ظ ]
اهداف پایه ای مبعث در قرآن:


با بررسی آیات قرآن و روایات پیامبر (ص) و امامان (ع) به دست می‏آید كه انگیزه بعثت و اهداف آن در دو پایه خلاصه می‏ شود:

1- نفی معبودهای باطل و عوامل سقوط.

2- پیمودن راه‌های تكامل در ابعاد گوناگون كه اساس آن اعتقاد به یكتایی و بی‏ همتایی خداست.

 

موضوعات: حوزه دین و مباحث اعتقادی  لینک ثابت
 [ 09:26:00 ق.ظ ]
 

موضوعات: مراسم ها و مناسبت ها  لینک ثابت
 [ 09:17:00 ق.ظ ]
 

موضوعات: مراسم ها و مناسبت ها  لینک ثابت
 [ 09:16:00 ق.ظ ]
متن استفتاء:

خرید و فروش ترقه و انجام چهارشنبه سوری و سیزده به در به اعتقاد نحسی 13 و احیای مظاهر ملی گرایی مانند تخت جمشید چگونه است؟ متاسفانه این اعمال مورد تشویق قرار گرفته است.

پاسخ حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(دامت برکاته):

«چهارشنبه سوری و سیزده بدر مبنای عقلائی ندارد.»

 

پاسخ حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(رحمت الله علیه):

«در فرض مزبور که دارای خطرات جانی و مالی است و موجب اذیت و آزار دیگران است و مخالف مقررات و قانون و نظم جامعه است، جایز نیست.»

 

پاسخ حضرت آیت الله العظمی بهجت(رحمت الله علیه):

«این کارها مشروعیت ندارد.»

 

پاسخ حضرت آیت الله العظمی تبریزی(رحمت الله علیه):

«هیچ یک از این امور رجحان شرعی ندارد و تشویق مردم به این مورد، تشویق به دنیا و غافل کردن از آخرت است و اینکه تصور می کنند این امور مردم را به حفظ وطن و عزت وا می دارد، تصوری باطل است. آنچه مردم را به عزت می رساند و به حفظ وطن وا می دارد ایمان است و بس.»

 

پاسخ حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی(دامت برکاته):

«اشکال دارد.»

 

پاسخ حضرت آیت الله العظمی سیستانی(دامت برکاته):

«اموری که به جامعه ضرر می‌زند و موجب ایذاء مردم است، مانند استعمال ترقه، خرید و فروش آن، جایز نیست.»

 

پاسخ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته):

«این کارها شایسته مسلمان نیست.»

 

http://rasekhoon.net/article/show/208667/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7/

موضوعات: مراسم ها و مناسبت ها  لینک ثابت
[چهارشنبه 1396-12-23] [ 01:53:00 ب.ظ ]
چهارشنبه سوری از دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته) در پاسخ به آداب و رسوم نوروز و مراسمی که در شب چهارشنبه آخر سال برخی افراد انجام می دهند، می فرمایند:
بخشی از رسوم که در نوروز برگزار می شود بسیار خوب است و بخشی خرافی است انسان عاقل کارهای خوب را انجام می دهد و از خرافات پرهیز می کند. نظافت، خانه تکانی، دید و بازدید و کمک به نیازمندان و خیلی از کارهای دیگر خوب است اما آتش روشن کردن در چهارشنبه سوری یک بدعت خرافی است مخصوصا با گفتن این جمله که «سرخی تو از برای من زردی من از برای تو» اینها خرافات است انسان عاقل نباید به سراغ این ها کارهای برود …

 

http://rasekhoon.net/article/show/208667/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7/

موضوعات: مراسم ها و مناسبت ها  لینک ثابت
 [ 01:38:00 ب.ظ ]
چهارشنبه سوری از دیدگاه آیت الله سبحانی

آیت الله جعفر سبحانی(دامت برکاته) در مذمت چهارشنبه سوری و دوری از ترویج این خرافه می فرمایند:
قرآن مجید می‌فرماید یکی از اهداف بعثت پیامبر این است که غل و زنجیری که بر افکار مردم بسته شده بود را باز کند. مراد از غل و زنجیر آداب و رسوم جاهلی است که هیچ اثری در اخلاقیات و زندگی انسان ندارد از این رو پیامبر اسلام تمام رسوم جاهلیت که به ضرر انسان بود را لغو کرد.
چهارشنبه سوری به نحوی که در ایران رسم شده جهل است و ضررهای آن برای همه مشهود است. متاسفانه به خاطر همین رسوم غلط، جوانان زیادی زخمی و کشته می‌شوند و پدران و مادران آنها در سوگ آنها می‌نشینند. همه انبیا و اولیای الهی آمدند تا با خرافات مبارزه کنند و چهارشنبه سوری هم نوعی خرافه است. باید از اصالت هایی که موجب پیشرفت ملت ما می‌شود محافظت کرد.
تقلید از دیگران در صورتی درست است که باعث سازندگی شود ولی تقلیدی که مایه بدبختی شود درست نیست. پریدن روی آتش و گفتن برخی جملات و… به هیچ وجه درست نیست. به همه مردم توصیه می کنم که در روز چهارشنبه آخر سال مراقب اعمالشان باشند و دچار مسائل خلاف شرع و عقل نشوند.

1http://rasekhoon.net/article/show/208667/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7/

موضوعات: مراسم ها و مناسبت ها  لینک ثابت
 [ 01:36:00 ب.ظ ]
 

 

موضوعات: مراسم ها و مناسبت ها  لینک ثابت
[چهارشنبه 1396-12-09] [ 09:56:00 ق.ظ ]
 

از بــیـت آل طـاهـا(ص) آتـــش کــشــد زبـانــه
  گــوئـی شــده قـــیـامـت بـر پـا درون خــانــه

 برپاست شور محـشر از عـتـرت پـیـمبـر(ص)
خـلــقـنـد مـات و مـبـهـوت از گـردش زمانـه

 

اهریمنان نمودند خون قلب مـصـطفی(ص) را
در مـنـظـر خـلایـق بـی جــرم و بــی بـهــانـه

 

در پــشــت در فــتــاده ام الائـــمـــه(س) از پـا
دارد فـغــان ز دشـمـن آن گـــوهــر یـگــانـه

 

زیـنـب(س) بـه نـاله گـویـد کـشـتـند مــادرم را
ایـن یک ز ضـرب سـیـلی آن یک ز تـازیانه

 

در خون فتاده زهرا(س) چون مرغ نیم بسمل
مـحـسـن(ع) فـتاده چـون گـل پر پر در آستانه

 

در پشت زانـوی غم پژمان نشسته حـیـدر (ع)
مانده حـسـیـن مظـلوم(ع) حیران در آن میانه

 

از نقش خون و دیوار پرسد ز حال زهرا(س) 
وز زخــم سـیـنـه گـیـرد از مــیــخ در نشـانه

 

دارد حــســن(ع) شـکـایـت از کـیـنـه مغیره(ل)
ریـــزد ز دیـــدگـــانـــش یــاقـــوت دانـه دانـه

 

بـا پـهـلـوی شـکـسـته چون مـرغ بـال بسته
زهـرا(س) بـه خـون نـشسـته در کـنج آشیانه

موضوعات: مراسم ها و مناسبت ها  لینک ثابت
[چهارشنبه 1396-12-02] [ 09:36:00 ق.ظ ]
قالَتْ علیها السلام :

… وَ النَّهْىَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنْزیها عَنِ الرِّجْسِ، وَاجْتِنابَ الْقَذْفِ حِجابا عَنِ اللَّعْنَةِ، وَ تَرْكَ السِّرْقَةِ ایجابا لِلْعِّفَةِ.

(ریاحین الشّریعة : ج 1، ص 312، فاطمة الزهراء علیها السلام : ص 360، قطعه اى از خطبه طولانى و معروف آن مظلومه .)

خداوند متعال منع و نهى از شرابخوارى را جهت پاكى جامعه از زشتى‌ها و جنایت ها؛ و دورى از تهمت ها و نسبت هاى ناروا را مانع از غضب و نفرین قرار داد؛ و دزدى نكردن ، موجب پاكى جامعه و پاكدامنى افراد مى گردد.

موضوعات: مراسم ها و مناسبت ها  لینک ثابت
[چهارشنبه 1396-11-25] [ 09:30:00 ق.ظ ]
 

کار طلاب جوان در اوائل انقلاب مانند کار زنبور عسل بود

اگر جامعه‌ی روحانیت نبود، این انقلاب پیروز نمی شد؛ تا صد سال دیگر هم پیروز نمی شد. روشنفکران سیاسی ما که بعضی‌شان هم آدم های خوبی بودند، دلسوز هم بودند - همه، آدمهای ناراه و منحرفی نبودند - توانائی‌اش را نداشتند، مقبولیت نداشتند، در بین مردم نفوذ نداشتند، نمی توانستند بر دلهای مردم حکومت کنند. آن که می توانست اولاً از حیث سطح، تمام کشور را فرا بگیرد، ثانیاً از حیث عمق و تأثیر، تا اعماق دلها نفوذ کند، روحانیت بود؛ که همه جا بود.
بنده یک وقتی در اوائل انقلاب، این آیه‌ی شریفه‌ی سوره‌ی نحل را خواندم: «اعوذ باللّه من الشّیطان الرّجیم. وَأَوحىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخِذي مِنَ الجِبالِ بُيوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمّا يَعرِشونَ، ثُمَّ كُلي مِن كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسلُكي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخرُجُ مِن بُطونِها شَرابٌ مُختَلِفٌ أَلوانُهُ فيهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ ۗ إِنَّ في ذٰلِكَ لَآيَةً لِقَومٍ يَتَفَكَّرونَ».(۱)

گفتم بله، این جوانهای طلبه مثل زنبورهای عسل رفتند بر روی گلهای معرفتی که از بیان امام روئیده بود، نشستند تغذیه شدند، بعد راه افتادند به سرتاسر کشور، به مردم عسل دادند، به دشمنان نیش زدند؛ هم عسل، هم نیش؛ نیش و نوش با هم. از هیچ دسته‌ای، از هیچ حزبی، از هیچ جمعیت دیگری غیر از روحانیت، این کار برنمی‌آمد. و اگر این نمی شد، این انقلاب اجتماعی به وقوع نمی پیوست؛ انقلابی که همان شعاری که در تهران روز عاشورا داده می شود، در فلان کوره‌دهِ یک استان دورافتاده هم مردم راهپیمائی می کنند، همان شعار را می دهند، همان حرف را می زنند، همان درخواست را می کنند. این می شود انقلاب اجتماعی؛ که نتیجه‌اش سقوط آنچنان حکومتی است، و تشکیل اینچنین نظامی. استقامت و استحکام و ریشه‌داری این نظام به گونه‌ای است که به توفیق الهی، قرنها این نظام پابرجا خواهد بود.۱۳۹۱/۰۷/۱۹

بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی

قرآن
۱ ) سوره مبارکه النحل آیه  68 و 69

ترجمه:
سپس از تمام ثمرات (و شیره گلها) بخور و راه‌هایی را که پروردگارت برای تو تعیین کرده است، براحتی بپیما! «از درون شکم آنها، نوشیدنی با رنگهای مختلف خارج می‌شود که در آن، شفا برای مردم است؛ به یقین در این امر، نشانه روشنی است برای جمعیّتی که می‌اندیشند.

 

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1186

موضوعات: مراسم ها و مناسبت ها  لینک ثابت
[چهارشنبه 1396-11-18] [ 11:38:00 ق.ظ ]
 

دربارة تاریخ شهادت حضرت زهرا (س) روایات مختلفی وجود دارد است. و از چهل روز تا شش ماه بعد از رحلت پیامبر(ص) بیان شده است. اما میان علمای شیعه، دو احتمال معتبر است: هفتاد و پنج روز بعد از رحلت پیامبر (ص) یا نود و پنج روز بعد از رحلت ایشان.


بنابراین با توجه به رحلت پیامبر اسلام(ص) در بیست و هشتم صفر، بنا به روایت هفتاد و پنج روز، در مورخه سیزدهم تا پانزدهم جمادی الأوّل، شهادت حضرت زهرا(س) است و این ایام را فاطمیة اوّل می‌ خوانند.


اما بنا به روایت نود و پنج روز، شهادت حضرت(س) در سوم تا پنجم جمادی الثانی است و این ایام را فاطمیة دوم می‌ خوانند.
بنابراین؛ ایام فاطمیه جمعا ۶ روز می باشد، ۳ روز در ماه جمادی الاول و ۳ روز در ماه جمادی الثانی. فاطمیه اول از ۱۳ تا ۱۵ جمادی الاول است و فاطمیه دوم از سوم تا پنجم جمادی الثانی می باشد.

و شاید علت اینکه سه روز در هر ماه بعنوان روز شهادت آن حضرت(س) معرفی شده است به این دلیل است که این احتمال وجود دارد که ماههای قمری از رحلت پیامبر(ص) تا شهادت حضرت زهرا(س)، ۲۹ روز بوده باشند، حال آنکه در صورت کامل بودن ماههای قبل، روز شهادت ۱۳جمادی الاول و یا سوم جمادی الثانی خواهد بود. چرا که طبق تقویم، حداکثر سه ماه قمری ۲۹ روزه و حداکثر ۴ ماه قمری ۳۰ روزه می توانند پشت سر هم قرار گیرند.

اما در عرف، به دهه دوم جمادی الاول، از دهم تا بیستم جمادی الاول که بنابر قول ۷۵ روز، شهادت آن بانوی بزرگوار در آن واقع شده است دهه فاطمیه اول و به دهه اول جمادی الثانی از اول تا دهم جمادی الثانی، که طبق قول ۹۵ روز، شهادت حضرت زهرا(س) در آن واقع شده است، دهه فاطمیه دوم گفته می شود.

موضوعات: مراسم ها و مناسبت ها  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ق.ظ ]
 

 

حضرت زینب س

موضوعات: مراسم ها و مناسبت ها  لینک ثابت
[سه شنبه 1396-11-03] [ 09:17:00 ق.ظ ]
القاب حضرت زینب سلام الله علیها

 

عالمه غير معلمه : داناى نياموخته

فهمة غير مفهمه : فهميده بى آموزگار كعبة الرزايا: قبله رنجها.

نائبة الزهراء: جانشين و نماينده حضرت زهرا (س)

نائبة الحسين : جانشين و نماينده حضرت حسين (ع)

مليكة الدنيا: ملكه جان ، شهبانوى گيتى

عقيلة النساء: خردمند بانوان .

عديلة الخامس من اهل الكساء: همتاى پنجمين نفر از اهل كساء.

شريكة الشهيد: انباز شهيد.

كفيلة السجاد: سرپرست حضرت سجاد.

ناموس رواق العظمه : ناموس حريم عظمت و كبريايى .

سية العقائل : بانوى بانوان خردمند.

سر ابيها: راز پدرش على (ع)

سلالة الولاية : فشرده و خلاصه و چكيده ولايت .

وليدة الفصاحة : زاده شيوا سخنى .

شقيقة الحسن : دلسوز و غمخوار حضرت حسن (ع).

عقيلى خدر الرسالة : خردمند پرده نشينان رسالت .

بليغة : سخنور رسا.

فصيحة : سخنور گويا.

صديقة الصغرى : راستگوى كوچك (در مقابل صديقه كبرى ).

الموثقة : بانوى مورد اطمينان .

عقيلة الطالبين : بانوى خردمند از خاندان حضرت ابوطالب (و در بين طالبيان ).

الفاضلة : بانوى با فضيلت .

الكاملة : بانوى تام و كامل .

عابدة آل على : پارساى خاندان على

عقلية الوحى : بانوى خردمند وحى

شمسة قلادة الجلالة : خورشيد منظومه بزرگوارى و شكوه .

نجمة سماء النبالة : ستاره آسمان شرف و كرامت .

المعصومة الصغرى : پاك و مطهره كوچك .

قرينة النوائب : همدم و همراه ناگوارى ها.

محبوبة المصطفى : مورد محبت و محبوب حضرت رسول (ص).

قرة عين المرتضى : نور چشم حضرت على (ع).

صابرة محتسبة : پايدارى كننده به حساب خداوند براى خداوند.

عقيلة النبوة : بانوى خردمند پيامبرى .

ربة خدر القدس : پرونده پرده نشينان پاكى و تقديس .

قبلة البرايا: كعبه آفريدگان .

رضيعة الوحى : كسى كه از  وحى شير مكيده است .

باب حطة الخطايا: دروازه آمرزش گناهان .

حفرة على و فاطمه : مركز جمع آورى دوستى و محبت على (ع) و فاطمه (س).

ربيعة الفضل : پيش زاده فضيلت و برترى .

بطلة كربلاء: قهرمان كربلا.

عظيمة بلواها: بانويى كه امتحانش بس بزرگ بود.

عقلية القريش : بانوى خردمند از قريش .

الباكية : بانوى گريان .

سليلة الزهراء: چكيده و خلاصه حضرت زهرا (س).

امنية الله : امانت دار الهى .

آية من آيات الله : نشانى از نشانه هاى خداوند.

مظلومة و حيدة : ستمديده بى كس .

http://old.aviny.com/occasion/ahlebeit/bastegan/zeinab/veladat/88/Zendeginameh.aspx

موضوعات: مراسم ها و مناسبت ها  لینک ثابت
 [ 09:04:00 ق.ظ ]
موضوع سیر مطالعاتی: علوم قرآنی

منبع مطالعاتی: تاریخ قرآن آیت الله معرفت

تاریخ تشکیل جلسه: 96/07/26

محدوده بحث: نزول قرآن

استاد محترم: جناب آقای دکتر مهدوی

تعداد اعضاء: 7 نفر

 

چکیده:

 

موضوعات: سیرمطالعاتی تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
[یکشنبه 1396-11-01] [ 01:44:00 ب.ظ ]
موضوع سیر مطالعاتی: علوم قرآنی

منبع مطالعاتی: علوم قرآنی آیت الله معرفت

تاریخ تشکیل جلسه: 96/09/08

محدوده بحث: نزول قرآن

استاد محترم: حجه الإسلام و المسلمین جناب آقای دکتر همزبان

تعداد اعضاء: 7 نفر
 
 

چکیده بحث

صحف حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما السلام به صورت لوح یکجا نازل شده است در اینجا اشکال کرده اند که چرا قرآن یکجا نازل نمی شود؟ در پاسخ به آن آیه نازل شد که برای حفظ و نگهداری قرآن از تحریفی به صورت تدریجی نازل شده است.

نظرات مختلف در مورد نزول قرآن:

آغاز نزول تدریجی از همان زمان بعثت

نظر مورد قبول: مفهوم باطنی و کل محتوای قرآن بر قلب پیامبر ص به صورت یکجا نازل شده است. برخی ها می گویند پیامبر اکرم ص از ابتدای تولد نبوت داشته و به دین خود عمل می کرده است اما ظاهر قضیه از 27 رجب رسالت یافت و بعد از سه سال دعوت مخفیانه، به دعوت علنی مأموریت یافت و بحث نزول قرآن علنی شد. بر اساس اصول شب قدر از ابتدای خلقت بوده و بر ولی امر هر زمانی ملائکه وارد می شده است.

*مساله پژوهشی که میتوان به تحقیق پرداخت این است که این ماه مبارک رمضانی که قرآن در آن به صورت دفعی نازل شده است کدام سال بوده است؟

شناخت سوره های مکی و مدنی و فواید آن:

مباحث تفسیری بیشتر نقلی اند تا عقلی به همین علت نظرات مختلفی بر اساس روایات وارده بیان شده است. برای انتخاب نظر مقبول باید روایات خدشه دار را از بقیه شناخت.

سوال

پیامبر اکرم ص و حضرت علی ع به لحاظ خلقت  نور واحد بودند در اصول کافی در رابطه با خلقت انسان احادیثی وجود دارد و این پرسش مطرح است که چرا خلقت اینها پاک است ولی مال بقیه نیست؟

پاسخ:

این حضرات قابلیت داشتند ولی اختیار هم داشتند پس می توانستند از اختیار خود استفاده کنند و گناه هم بکنند ولی چنین کاری نکردند.انسان در دایره جبر مختار است.

اختیار در یک نگاه: در تکوین اختیار داریم ولی در تشریع نداریم یعنی از چارچوب دین نمی توانیم خارج شویم.

اختیار در یک نگاه دیگر: در تکوین مجبوریم در خلقت خود مجبوریم ولی در تشریع اختیار داریم یعنی امکان خلاف وجود دارد.

 

گزارش نویس: خانم زهرا شادی

 

موضوعات: سیرمطالعاتی تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
[شنبه 1396-10-30] [ 10:25:00 ق.ظ ]
موضوع سیر مطالعاتی: علوم قرآنی

منبع مطالعاتی: علوم قرآنی آیت الله معرفت

تاریخ تشکیل جلسه: 96/09/01

محدوده بحث: فصل اول: وحی در قرآن

استاد محترم: حجه الإسلام و المسلمین جناب آقای دکتر همزبان

تعداد اعضاء: 7 نفر
 

 

فصل اول: وحی در قرآن

وحی در لغت: به معنای اشاره و کتابت، …

وحی در قرآن:

به چهار معنا آمده: اشاره پنهانی، هدایت غریزی، الهام، وحی رسالی( اقسام آن: وحی مستقیم، خلق صوت از ورای حجاب، القاء به وسیه فرشته وحی

امکان وحی:

روشنفکران غربزده وحی را انعکاس افکار درونی پیامبران می دانند و بیان می کنند به این علت برخی نادرستی ها در گفته های پیامبران یافت می شود. در نقد این دیدگاه می توان گفت: ایشان جایگاه پیامبران را درک نکرده اند و نفی می کنند. اولا برای بررسی و تحقیق به کتب تحریف شده رجوع کردند که آمیخته با تصرفات و ترجمه های ناقص است. ثانیا انسان را موجودی مادی فرض کردند در حالی که انسان دو بعد جسمی و روحی دارد. در آیه شریفه” و نفخت فیه من روحی” خدا قسمتی از روح خود را در انسان ندمیده استبلکه اینجا اضافه تشریفی است. مثل “السلمان منی”

فرق الهام و وحی:

الهام  پیام پنهانی است که در قلب انسان می نشیند. در الهام فرد منشأ الهام را نمی شناسد که ممکن است شیطانی یا الهی باشد؛ ولی در وحی پیامبران کیفیت وحی می فهمند در نتیجه داستانهای ساختگی که کذب محض است چون منشأ وحی را می شناسد.

فرق وحی با کشف و شهود:

در کشف و شهود انسان از مراتب پایین شروع می کند و با حضور استاد تعلیم و تعلّم وجود دارد اما در وحی نه تعلیم و نه تعلم و پیامبر نقشی ندارد. وحی از بالا می آید.

تجربه دینی حالتی مابین کشف و شهود و الهام است.

هم الفاظ و هم معانی قرآن کریم از جانب خداست و قرآن هم به این امر تصریح دارد و قرآن صراحتا به عنوان کلام الله مطرح است. این با حدیث قدسی فرق دارد. در حدیث قدسی معنا از خدای متعال ولی الفاظ از پیامبر (ص) است. البته قرائت بازگو کردن عباراتی که دیگری تنظیم کرده است نه مطالبی که خودش ساخته است(تکلم)

شبهه مطرح شده در مورد زبان قرآن:

 زبان وحی قابل فهم نیست، زیرا واژه های به کار رفته مربوط به عالم حس است و سنخیتی با عالم غیب ندارد.

پاسخ شبهه:

زبان قرآن کریم بر حسب موضوع به چهار بخش تقسیم می شود:

 1. احکام و تکالیف: فهم محتوای آیات کاملا صریح و رسا است.

 2. أمثال و حکم: این بخش هم روشن و آشکار است. در این بخش از استعاره و کنایه استفاده شده اما شیوه های به کار رفته همان شیوه متعارف نزد عرب است که هر کس به اندازه ظرفیت بهره می برد.

 3. سخن از سرای غیب.

 4. معارف و اصول شناخت

 

گزارش نویس: خانم زهرا شادی


 

موضوعات: سیرمطالعاتی تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
 [ 09:59:00 ق.ظ ]
موضوع سیر مطالعاتی: علوم قرآنی

منبع مطالعاتی: علوم قرآنی آیت الله معرفت

تاریخ تشکیل جلسه: 96/08/17

محدوده بحث: مبانی تحقیق

استاد محترم: حجه الإسلام و المسلمین جناب آقای دکتر همزبان

تعداد اعضاء: 7 نفر
 

چکیده:

چگونه در موضوع مشخص از کتاب موضوع تحقیق را مشخص کنیم؟ با توجه به عنوان بحث: وحی در قرآن: تحقیق را با چه موضوعی شروع کنیم؟

با مطالعه در فصل اول: وحی در قرآن شامل موضوعات بحث، تعربف لغوی، اصطلاحی، اقسام وحی و معانی آن در قرآن است.

بحث بعدی شامل امکان حی وحی است که آیا امکان برقراری ارتباط بین ملأ اعلی و سفلی امکان پذیر است؟ همین بحث زمینه ساز ایجاد شبهاتی در بحث وحی گردیده است. به طور مثال بیان شده وحی امکان ندارد و آنچه پیامبران آورده اند برخاسته از نبوغ آنها یا الهاماتی برای آنها بوده یا تجربه دینی است. با این بیان گاهی خواسته اند تا اشکالات وارد بر کتب عهدین را کم رنگ کنند.

در این زمینه داستان های ساختگی برای پیامبر اسلام ساخته و تهمت های ناروا به حضرت نسبت داده اند. بحث بعدی در مورد زبان وحی است که آیا نمادین است یا تمثیلی؟آیا زبان قرآن قابل فهم است؟ در نهایت با توجه به متن کتاب موضوع قابل تحقیق بررسی امکان وحی است که با انجام آن می توان به شبهات وارده نیز پاسخ داد.

در زمینه وحی، کتاب وحی در قرآن شهید مطهری، حقیقت وحی از محمد تقی شریعتی، شبهات اعتقادی محمد حسین قدردان قراملکی معرفی شد.

دکتر محمد علی رضایی: در زمینه اعجاز کتاب تفسیر علمی قرآن

دکتر یدالله سبحانی: کتاب خلقت

آیت الله مشکینی:  در زمینه مباحث علمی در قرآن، تکامل


 

گزارش نویس: خانم زهرا شادی

موضوعات: سیرمطالعاتی تفسیر و علوم قرآن  لینک ثابت
 [ 09:50:00 ق.ظ ]
 

 عنوان پایان نامه

تأثیر توبه در مجازات از دیدگاه فقه و حقوق کیفری اسلام

 

 

 نام و نام خانوادگی: مرضیه جهانی                                                       

نام رشته: فقه و اصول

موضوع: تأثیر توبه در مجازات از دیدگاه فقه و حقوق کیفری اسلام

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عبدالرضا لطفی

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر اکبر ساجدی

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حیدر باقری اصل                         

تاریخ دفاع: 1396/03/16

 

 

 

چکیده:

 توبه به معنای ترک گناه به دلیل زشتی آن و پشیمانی برآنچه در گذشته واقع شده و تصمیم برترک بازگشت آن گناه در آینده وجبران اعمال متروکه ­ای که قابل جبران می­ باشد. در مکتب اسلام،  توبه یک امتیاز به شمار می‌رود که در آیات و روایات زیادی از آن سخن به میان آمده و به آن تشویق و ترغیب شده است و بر همین اساس نیز، یکی از نهادهای حقوق کیفری اسلام جهت اصلاح مجرم، در نظر گرفته شده است؛ اما تا چه اندازه توبه می ­تواند در اصلاح فرد مجرم و مجازاتی که برای او در نظر گرفته شده تأثیرگذار باشد؟ جرمی که انسان مرتکب می ­شود برخی جنبه­ ی حق­ اللّهی و برخی جنبه­ ی حق­ النّاسی دارند که بر طبق منابع اسلامی، برای هرکدام مجازات خاص دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است. نوشتار حاضر با هدف بررسی تأثیرتوبه ­ی مجرم در مجازات­های دنیوی از نوع مجازات تشریعی نوشته شده است که این مجازات­ ها توسط فقهای اسلامی از منابع دینی استنباط گردیده و به عنوان حکم در قانون مجازات اسلام أخذ شده و اجرای آن­ها برعهده­ ی حاکم حکومت اسلامی می ­باشد. این مجازات ­ها شامل مجازات­ های حدود، تعزیرات، قصاص ودیات می­ شود. نسبت به پذیرش توبه جهت تأثیرگذاری در مجازات مجرمان، زمان­های خاصی در نظرگرفته شده است که در برخی موارد، محل اختلاف فقها می­ باشد. در این نوشتار، توبه در مجازات­های حدی در ضمن دو دسته­ ی جداگانه­ ی حق­ الله محض و حق الله توأم با حق الناس و اغلب در سه زمان؛ بعد از اقرار، قبل از قیام بینه و بعد از قیام بینه و در برخی حدود در زمان های قبل و بعد از دستگیری مجرم از دیدگاه فقه و حقوق کیفری اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به تأثیر توبه در مجازات های تعزیری پرداخته شده که در این مورد هم بین فقها اختلاف وجود دارد؛ ولی درحقوق کیفری، تأثیرتوبه­ ی مجرم در برخی از درجه­ های تعزیر به صورت صریح بیان شده و در پایان، نظر فقها و حقوق دانان نسبت به تأثیر توبه ­ی مجرم در دو مجازات قصاص و دیه ­مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ­ها: توبه، مجازات، مجازات تشریعی، حق­ الله، حق­ الناس، فقه، حقوق کیفری

موضوعات: پایان نامه سطح 3  لینک ثابت
[یکشنبه 1396-10-24] [ 01:28:00 ب.ظ ]
موضوعات: مراسم ها و مناسبت ها  لینک ثابت
[چهارشنبه 1396-09-22] [ 09:21:00 ق.ظ ]
عنوان پایان نامه:

بررسی و نقد شبهات جدید درباره جاودانگی قرآن

 

 نام و نام خانوادگی: لیلا امیری                                                       

نام رشته: تفسیر و علوم قرآن

موضوع: بررسی و نقد شبهات جدید درباره جاودانگی قرآن

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین علیا نسب

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر قربانعلی کریم زاده ملکی

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حمید ملکی                          

تاریخ دفاع:  1394/12/05

 

 

 

 

 چکیده

نوشتار حاضر با عنوان «بررسی و نقد شبهات جدید جاودانگی قرآن»، با هدف دفاع از جاودانگی قرآن کریم، مهم­ترین شبهات مطرح در زمینه­ی جاودانگی قرآن را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به این سؤالات پاسخ می­دهد که شبهات مطرح در خصوص جاودانگی قرآن مانند أثرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه و محدود بودن قلمرو دین و پاسخ آن­ها چیست؟ نوشتار حاضر، با مراجعه به منابع معتبر و دست اول و با شیوه­ی توصیفی- تحلیلی، شبهات مطرح را استحصاء و تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده است که قرآن به عنوان کلامی جاودان به هیچ طریقی، چه با عنوان اسطوره، یا سحر و چه با عنوان اثر پذیرفته از فرهنگ زمانه و چه با بهانه­ی عرفی شدن، حجیت خود را تا روز قیامت از دست نمی­دهد؛ چرا که خدای متعال، حفظ این کتاب مقدس را خود تضمین کرده است. نقطه­ی دیگری که باید به آن توجه داشت این است در مقابل کسانی که قائل به عدم ارتباط قرآن با امور اجتماعی و سیاسی هستند باید گفت که با وجود اینکه این همه دستور و راهکار در قرآن، برای زندگی مطلوب وجود دارد، باز اکثریت انسان­ها در تشخیص راه، دچار لغزش و اشتباه می­شوند و بیشتر افراد نمی­توانند برای خود حیاتی مورد رضایت الهی ایجاد کنند؛ حال اگر  قرآن و سایر متون دینی نسبت به امور دنیوی انسان، بی­تفاوت بودند انسان­ها وضعی بدتر از این داشتند؛ پس لازم است قرآن به عنوان برنامه­ای با گستره جهانی تا روز قیامت به همه ی ابعاد زندگی بشر توجه نماید.

 

کلیدواِژه ها: قرآن، جاودانگی، شبهه، شبهه دین حداقلی و حداکثری، شبهه قرآن و فرهنگ زمانه

موضوعات: پایان نامه سطح 3  لینک ثابت
[چهارشنبه 1396-03-31] [ 12:11:00 ب.ظ ]
 

 

در راستای فرهنگ سازی عفاف و حجاب که رسالت مهم حوزه های علمیه خواهران می باشد، انجمن پژوهشی نورالزهراء سلام الله علیها سطح 3 خواهران تبریز با موسسه فرهنگی دختران نور و رحمت، به صورت علمی همکاری می نماید. این همکاری پیرو نامه ارسالی از مدیریت استانی به مدیران مدارس علمیه به خاطر همسویی وظایف این مؤسسه با حوزه های علمیه خواهران می باشد.

 

موارد همکاری:

همکاری علمی با ارسال جزوات و فایل های متنی، صوتی و تصویری

نوشته شده توسط: رقیه رزمجو

موضوعات: حوزه عفاف و حجاب  لینک ثابت
[دوشنبه 1396-03-29] [ 11:28:00 ق.ظ ]
سلسله نشست های ” بررسی آسیب ها، راهکارها و راهبردهای تحقق اهداف پژوهشی “،

واحد پژوهش حوزه علمیه الزهراء سلام الله علیها به منظور ترغیب طلاب حوزه علمیه الزهراء سلام الله علیها به فعالیت در عرصه های پژوهشی، سلسله نشست های ” بررسی آسیب ها، راهکارها و راهبردهای تحقق اهداف پژوهشی"، را با راهنمایی استاد محترم جناب آقای یوسفی و با پژوهش سرکار خانم رزمجو در سالن کنفرانس حوزه الزهراء در سه هفته متوالی  برگزار نمود.

 

جلسه سوم

 

اولین نشست تخصصی” بررسی آسیب های تحقق اهداف پژوهشی حوزه علمیه الزهراء سلام الله علیها”

استاد راهنما: جناب آقای یوسفی

ارائه کننده: سرکار خانم رزمجو

96/02/22

 

طراحی آیین نامه داخلی برای تکالیف پژوهشی

·        فرم ارزیابی

·        روند اجرایی

·        استاد راهنما

تشریح رزومه در جلسات توجیهی

تعیین استاد راهنما برای هر طلبه در طول سنوت تحصیلی

تخصیص بودجه در حین تحصیل برای پژوهش

ساختار سازی برای تکالیف پژوهشی با پشتوانه مالی

نوشته شده توسط: رقیه رزمجو

تعیین رابط پژوهشی با مؤسس

سازماندهی طلاب دانش آموخته

دقت در جذب طلاب هدفمند در مرحله پذیرش

تاسیس شورای سیاست گذاری مدرسه برای همانگی کردن امورات کل واحدها

اختصاص زمان بیشتر برای واحد درسی کارورزی

نوشته شده توسط: رقیه رزمجو

موضوعات: نشست علمی  لینک ثابت
 [ 10:54:00 ق.ظ ]
1 3 4